Blijf op de hoogte

Alerter op ondervoeding door vroegdiagnostiek en verwijzing naar diëtist

Kwetsbare ouderen die ondervoed raken, komen al snel terecht in een neerwaartse spiraal van lichamelijk functieverlies, valincidenten en langzamer herstel. Margriet Rutgers, operationeel manager van Zuyderland Thuiszorg, en diëtist Suzanne Blom (Voeding en Dieet Best) vertellen over de rol van samenwerking en educatie bij het terugdringen van ondervoeding in de praktijk.

Welke uitdagingen spelen er rondom ondervoeding?

Blom: “Onderzoek wijst uit dat 15 tot 30% van de thuiswonende ouderen ondervoed is. Ondervoeding gaat onder andere ten koste van spiermassa, terwijl je die nodig hebt om niet te vallen.”

Rutgers: “Er komen steeds meer ouderen bij, ze leven steeds langer en blijven langer thuis wonen. Hierdoor stijgt de prevalentie van ondervoeding. Hoewel de bezorgdheid hierover aanwezig is bij zorgprofessionals, ontbreekt soms de benodigde verdiepende kennis om actie te ondernemen. Daarnaast wordt degene mét die kennis – de diëtist – nog te weinig ingezet. Onder meer omdat men de urgentie of toegevoegde waarde niet ziet.”

Hoe kunnen samenwerking en educatie hier verandering in brengen?

Rutgers: “Zuyderland Thuiszorg is in 2018 een samenwerking aangegaan met Nutricia. Als onderdeel daarvan ontvingen 26 wijkteams scholing in de vorm van een e-learning over ondervoeding, gevolgd door twee interactieve sessies over screening en het doorverwijzen naar de diëtist. Wijkzorgteams reageren nu alerter op ondervoeding, benaderen de diëtist eerder en vaker en staan positiever tegenover het gebruik van medische voeding omdat vooroordelen zijn weggenomen. Doordat de diëtist eerder betrokken wordt, is er echter ook meer ruimte voor andere, preventieve voedingsadviezen.”

Boekt het betrekken van de diëtist in de behandeling voldoende succes?

Rutgers: “Het is cruciaal dat de voedingsadviezen in de praktijk goed worden opgevolgd. Dat vraagt om goede samenwerking tussen huisarts, diëtist en het zorgteam om de oudere heen.”

Blom: “Als diëtist kan ik bijvoorbeeld voorstellen om meer eiwitten te eten om de spiermassa op peil te houden, maar eiwitten worden alleen omgezet in spieren als je voldoende calorieën gebruikt, dus niet afvalt, én als je daarbij ook actief bent en beweegt. Tijdens het project Thuis Onbezorgd Mobiel (TOM) is er o.a. samen met Nutricia en Veiligheid.nl gekeken naar het combineren van voedingsadviezen en beweegtraining voor ouderen om senioren langer zelfstandig vitaal en fit thuis te laten wonen.”

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Nutricia

Gerelateerde artikelen

De voorkeur voor bittere drankjes zoals bier, (zwarte) koffie of een gin tonic boven suikerhoudende dranken als een glaasje fris is nader bestudeerd door onderzoekers van de Universiteit in Evanston…

Het is haast een gewoonte om je kopje thee – vaak al van een smaakje voorzien – te verfraaien met een klontje of schepje suiker. Misschien zelfs wel twee of…

Consumenten vinden producten lekkerder en gezonder wanneer er een biologisch keurmerk op vermeld staat. Onderzoekers van de Universiteit Gent berichten hierover in een wetenschappelijke publicatie. Meer dan 150 personen werden…

Door ondervoeding daalt de weerstand met als gevolg een verhoogde kans op ziekte en complicaties. Vanuit die gedachte ontwikkelt gebaksspecialist De Bakker BV eiwitverrijkte producten onder het merk Innopastry. Hiermee…

Een veertigjarige vrouw meldt zich bij de huisarts. Ze heeft last van haar rug en merkt daarnaast op dat ze in de afgelopen maanden zonder opzet aardig wat kilo’s is…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.