Blijf op de hoogte

Allergierisico’s van insecteneiwitten in voeding aangetoond

Mensen met een garnalenallergie zijn vaak ook allergisch voor meelworm, een alternatieve eiwitbron die het hoofdbestanddeel vormt van bijvoorbeeld insectenburgers. Dit onderzoek bevestigt het belang van de Europese Novel Food Law, waarin is geregeld dat introductie van zogenaamde ´novel foods´ pas mag plaats vinden nadat het allergene potentieel ervan goed is vastgesteld en het product veilig is bevonden. Deze conclusie trekt dermatoloog-in-opleiding Henrike Broekman van het UMC Utrecht, die op 23 mei op dit onderzoek promoveert.

Naar aanleiding van eerder laboratoriumonderzoek en signalen uit de praktijk onderzochten het UMC Utrecht en onderzoeksinstituut TNO op uitgebreide schaal het allergene potentieel van de meelworm (Tenebrio molitor). Hierbij ondergingen volwassen proefpersonen met een bewezen garnalenallergie een huidpriktest met extracten van meelwormen.

Een deel van de proefpersonen deed ook mee aan een dubbelblinde, placebo-gecontroleerde voedselprovocatietest, waarbij patiënten met een garnalenallergie oplopende hoeveelheden vermalen meelworm in een snack te eten kregen. Vervolgens werd onderzocht óf en bij welke hoeveelheid er een allergische reactie optrad. Het onderzoek werd deels gefinancierd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Meelwormallergie

Henrike Broekman vat samen: “Uit onze studies blijkt dat ongeveer 75 procent van de patiënten met een bekende garnalenallergie óók allergisch is voor meelworm. Verder zagen we dat het consumeren van meelworm óók bij personen zonder voedselallergie in de voorgeschiedenis een allergische reactie kan uitlokken. Tenslotte lijkt het er op dat patiënten die allergisch zijn voor huisstofmijt of pollen, óók allergisch kunnen zijn voor meelworm.”

Duurzame eiwitbron

Om de wereldwijde voedselvoorziening te kunnen blijven garanderen worden er alternatieve en duurzame eiwitbronnen ontwikkeld op basis van bijvoorbeeld insecten, koolzaad of algen. Hoewel in de Westerse samenleving het eten van insecten niet gebruikelijk is, zien de WHO/FAO het als een deeloplossing bij het tegengaan van ondervoeding. “Meelworm zit nu al in veevoer en speciaalzaken en supermarkten verkopen ze in toenemende mate als knapperige snack of als burger. Vandaar dat we ons in eerste instantie hebben gericht op dit insect”, aldus Broekman.

Insecten eten in plaats van vlees
Lees ook: Insecten eten in plaats van vlees

Consumentenveiligheid

Broekman vervolgt: “In het kader van consumentenveiligheid moeten deze nieuwe voedselbronnen natuurlijk wel voldoen aan eisen zoals die door voedselveiligheidsautoriteiten worden gesteld. Het specifiek testen op allergene eigenschappen vormt daarbij een belangrijk onderdeel van de toelatingsprocedure voor ‘novel foods’. Dit is in het belang van zowel de consument (die een kleiner risico loopt op blootstelling aan voedsel dat een allergische reactie kan oproepen) als van de producent (die vroegtijdig op de hoogte komt van het eventuele allergene potentieel van het product).”

Over voedselallergie

Voedselallergie is een belangrijk, wereldwijd gezondheidsprobleem en treft ongeveer 3 procent van de bevolking. Het gaat hier bijvoorbeeld om allergie voor pinda’s, koemelk en garnalen. Voedselallergie treedt op binnen enkele minuten tot maximaal 2 uur na inname van een allergene voedselbron. Klachten die kunnen optreden betreffen de huid (jeuk, roodheid, bultjes), maagdarmstelsel (diarree, braken, buikkrampen), luchtwegen (heesheid, astma) en het hart- en vaatstelsel (duizeligheid, bewustzijnsverlies). Soms leidt een allergische reactie tot een potentieel dodelijke anafylactische shock.

Bron: UMC Utrecht

Gerelateerde artikelen

De voorkeur voor bittere drankjes zoals bier, (zwarte) koffie of een gin tonic boven suikerhoudende dranken als een glaasje fris is nader bestudeerd door onderzoekers van de Universiteit in Evanston…

Het is haast een gewoonte om je kopje thee – vaak al van een smaakje voorzien – te verfraaien met een klontje of schepje suiker. Misschien zelfs wel twee of…

Consumenten vinden producten lekkerder en gezonder wanneer er een biologisch keurmerk op vermeld staat. Onderzoekers van de Universiteit Gent berichten hierover in een wetenschappelijke publicatie. Meer dan 150 personen werden…

Door ondervoeding daalt de weerstand met als gevolg een verhoogde kans op ziekte en complicaties. Vanuit die gedachte ontwikkelt gebaksspecialist De Bakker BV eiwitverrijkte producten onder het merk Innopastry. Hiermee…

Een veertigjarige vrouw meldt zich bij de huisarts. Ze heeft last van haar rug en merkt daarnaast op dat ze in de afgelopen maanden zonder opzet aardig wat kilo’s is…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.