Blijf op de hoogte

Voeding op maat: minder ondervoeding en voedselverspilling

In de afgelopen jaren zijn er in de zorg grote successen behaald om de verspilling van voedsel tegen te gaan. Maar er blijft ruimte voor verbetering constateert, Brenda Knip, productmanager Food & Hospitality bij PinkRoccade Healthcare. Op welk aspect? “Door inzet van technologie de voedsellogistiek dusdanig inrichten dat er op efficiënte en gastvrije wijze te werk wordt gegaan.”

Hoe creëer je een efficiënte en gastvrije voedsellogistiek?

“Dat is mogelijk wanneer je een situatie creëert waarin voeding wordt aangeboden, afgestemd op de voorkeuren van de patiënt. Het gastvrije aspect zit in de regie die de patiënt heeft over z’n eigen voedingskeuzes. Dit betreft zowel een ruim keuzeaanbod als het moment waarop de maaltijd genuttigd wordt. Oftewel voeding op maat.”

Wat houdt voeding op maat praktisch in?

“Zoals gezegd ligt de bal bij de patiënt. Aan de hand van een digitale oplossing laat je de patiënt zelf goede en veilige voedingskeuzes maken. Dat betekent dat de maaltijden op maat geportioneerd zijn, patiënten meerdere eetmomenten hebben én, heel belangrijk, dat de tijd tussen keuze en consumptie zo kort mogelijk is. In de praktijk blijkt dit cruciaal, want de eetbehoefte van een patiënt kan van tevoren wezenlijk verschillen van het moment vlak vóór de daadwerkelijke maaltijd. Met voeding op maat kun je eigenlijk spreken van een ‘modern’ roomserviceconcept, waarbij de maaltijd naar wens wordt geleverd.”

Waarom is de rol van technologie zo belangrijk?

“Met een digitaal systeem is de informatie altijd up-to-date. Dit geldt zowel voor de medewerkers die de maaltijden bezorgen als de patiënt voor wie de maaltijd bestemd is. Onze oplossing CuliCart Hospitality biedt medewerkers een patiëntenportaal. Het portaal is eenvoudig en webbased waardoor patiënten zelf via een mobiel apparaat hun keuze maken of het personeel doet dit dit voor hen. Het is geheel volgens het principe van voeding op maat, waarbij de mogelijkheid om meerdere malen per dag een keuze te maken vrij nieuw is. Afgezet tegen de traditionelere voedingsconcepten (bijvoorbeeld de centrale keuken en drie eetmomenten) helpt dit systeem om voedselverspilling te verminderen. Door bijvoorbeeld 5 of 6 eetmomenten op een dag te hanteren, zijn de 3 standaardmaaltijden verspreidt over kleinere porties.”

Welke mindset wordt van het zorgpersoneel verwacht?

“Op de afdelingen is het van belang dat er op meer bewustwording komt over de rol van technologie inzake verspilling. In een traditionele situatie met beperkte of geen automatisering is hier weinig tot geen inzicht in. Door digitale ondersteuning kan dit tot op afdelingsniveau gesignaleerd worden en in kaart worden gebracht, door een goed inzicht in bezetting en afgenomen gerechten.”

Hoe effectief zijn ‘moderne’ voedingsconcepten tegen verspilling?

“Waar het op neerkomt met een dergelijk systeem is de mogelijkheid tot beter portioneren van een passende maaltijd. In sommige traditionele ziekenhuizen is het beslismoment van de maaltijd nog een dag van tevoren, terwijl het met automatisering naar 45 tot 60 minuten kan. De geleverde maaltijd sluit dan beter aan op de actuele situatie. Neem bijvoorbeeld een patiënt die een dag van tevoren aangeeft boerenkool als maaltijd te willen, maar op de dag zelf toch liever een lichte salade heeft. Met een verkort eetmoment valt dit te realiseren. Daarbij kiest de patiënt zelf het eetmoment waardoor er meer kans is dat de maaltijd in z’n geheel wordt gegeten. Meer lege borden betekent dat er ook minder verspilling optreedt.”

Meer lege borden dankzij ‘moderne’ voedingsconcepten
Lees ook: Meer lege borden dankzij ‘moderne’ voedingsconcepten

In welke zorgsectoren zie je de verschuiving naar moderne voedingsconcepten?

“Op dit moment zijn het vooral ziekenhuizen waarin dit valt te constateren omdat zij steeds meer gebruikmaken van deze systemen. Maar in de komende jaren zullen care-instellingen er ook meer mee gaan werken, zeker als de ondervoeding bij ouderen in ogenschouw wordt genomen.

Voor deze groep is het met voeding op maat nauwkeuriger vast te stellen of zij wel voldoende binnenkrijgen. Dat is ook een van de zaken waarop we ons momenteel richten, namelijk mogelijk maken dat onze applicatie de voedingsinname registreert. Voor een deel gebeurt dit nu om de verspilling te meten. Maar hoe mooi zou het zijn om voor de patiënt en behandelend zorgverlener inzichtelijk te maken wat de voedingsinname is. Als bijvoorbeeld de eiwit- of calorie-inname op een dag onvoldoende is, kan dit eerder bijgesteld worden.”

Klik hier voor meer informatie over CuliCart Hospitality

Gerelateerde artikelen

De voorkeur voor bittere drankjes zoals bier, (zwarte) koffie of een gin tonic boven suikerhoudende dranken als een glaasje fris is nader bestudeerd door onderzoekers van de Universiteit in Evanston…

Het is haast een gewoonte om je kopje thee – vaak al van een smaakje voorzien – te verfraaien met een klontje of schepje suiker. Misschien zelfs wel twee of…

Consumenten vinden producten lekkerder en gezonder wanneer er een biologisch keurmerk op vermeld staat. Onderzoekers van de Universiteit Gent berichten hierover in een wetenschappelijke publicatie. Meer dan 150 personen werden…

Door ondervoeding daalt de weerstand met als gevolg een verhoogde kans op ziekte en complicaties. Vanuit die gedachte ontwikkelt gebaksspecialist De Bakker BV eiwitverrijkte producten onder het merk Innopastry. Hiermee…

Een veertigjarige vrouw meldt zich bij de huisarts. Ze heeft last van haar rug en merkt daarnaast op dat ze in de afgelopen maanden zonder opzet aardig wat kilo’s is…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.