Blijf op de hoogte

Andersom denken en samenwerken binnen iHUB

Kinderen met complexe problemen en hun ouders effectief helpen met goedkopere zorg in hun eigen omgeving. Het zijn belangrijke ambities waarom de jeugdhulp in 2015 werd overgeheveld naar gemeenten. Toch lopen jeugdhulp-organisaties en gemeenten nog vaak vast in bureaucratie en de waan van de dag. iHUB draait de rollen om door samen met ouders en kinderen nieuwe vormen van zorg te ontwikkelen die aansluiten op hun eigen hulpvraag. Experts, wetenschappers, ondernemers en mensen uit het werkveld: iedereen doet mee.

Hans du Prie, bestuurder van iHUB, is enthousiast. “Zie iHUB als een snelkookpan waar je een enorme hoeveelheid kennis van jeugdhulp, speciaal onderwijs en wetenschap combineert met de ervaringen van kinderen en ouders. We draaien de rollen om en starten vanuit een hulpvraag van ouders en kinderen. Vervolgens gaan we samen met hen en mensen uit wijkteams, zorg- en onderwijsprofessionals, wetenschappers, ondernemers en gemeenten aan de slag. Dat je iedereen in een vroeg stadium betrekt bij het zoeken naar een oplossing, maakt dat die oplossing daadwerkelijk sneller te realiseren is.”

De weg ernaartoe

iHUB is een samenwerkingsverband van De Opvoedpoli, Altra, Horizon Jeugdzorg en Onderwijs en De Nieuwe Kans, en biedt perspectief op jeugdhulp, ggz en onderwijs. “Sommige maatschappelijke thema’s spelen al jaren en verdienen een oplossing. Vechtscheidingen, gedragsproblemen, tienermoeders, verslavingsproblematiek; allemaal onderwerpen waar jeugdhulp en onderwijs een rol in spelen. Binnen iHUB kiezen wij ervoor om dit soort thema’s met ouders en kinderen – de ervaringsdeskundigen – aan te pakken. Daarom delen we bewust niet alleen het eindresultaat, maar ook de weg ernaartoe en gaan we de dialoog aan op ihub.nu en social media.”

Samenwerken aan een oplossing

De eerste resultaten binnen iHUB worden inmiddels zichtbaar. Du Prie: “Een mooi voorbeeld is het thema thuiszitters: kinderen die om wat voor reden dan ook geen onderwijs volgen. Op 13 juni dit jaar werd door de overheid en sectororganisaties van het basis- en voortgezet onderwijs het Thuiszitterspact getekend, waarin staat dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder onderwijs. Ouders en professionals die zich voor dit pact inzetten, denken ook mee binnen iHUB. We starten nu met twee teams, in Rotterdam en Amsterdam. Specialisten zoeken ouders met thuiszittende kinderen op en werken samen aan een oplossing.”

Bijdrage leveren

Du Prie benoemt meteen een ander heikel punt: “Driekwart van de jongeren die op dit moment een beroep doen op de gesloten jeugdzorg komt via een crisisopname binnen. Daarom hebben we samen met jongeren en ouders, jeugdbescherming, gemeenten, wijkteams en wetenschappers gewerkt aan een nieuw concept. Er is onder andere gekeken naar hoelang het duurt voordat kinderen worden doorverwezen. Het resultaat is JouwZorg, waar we kennis van complexe gedragsproblemen eerder inzetten om te voorkomen dat gezinnen in een crisis terechtkomen. In een kortdurend intensief traject staat de hulpvraag van ouders en kind centraal. Het gezin kiest vervolgens zelf hun behandeling en dat matchen we met het aanbod aan regionale hulpverlening gecombineerd met onderwijs.” Du Prie is stellig: “We hebben niet de illusie dat we alle problemen kunnen oplossen. maar als twee van de tien experimenten een bijdrage kunnen leveren, dan zijn we al heel ver.”

Gerelateerde artikelen

Sinds 1 juli is cosmetisch arts KNMG een beschermde titel in Nederland. Dit betekent dat afgestudeerde artsen nu een gecertificeerde opleiding kunnen volgen, maar ook dat cliënten meteen kunnen zien…

Trots als een pauw is cosmetisch arts KNMG, Hoofd opleidingsinstituut cosmetische geneeskunde (SOCG) en bestuurslid NVCG, Sindy Plinsinga, dat na zeven jaar intensieve inzet voor de professionalisering van cosmetische geneeskunde,…

Cosmetische geneeskunde is al jaren een veelbesproken onderwerp en sinds 1 juli 2019 een officieel erkend medische discipline. Deze recente regelgeving garandeert de kwaliteit en zorg voor de cliënt –…

De profielerkenning van cosmetische geneeskunde heeft al sinds de oprichtersvergadering van de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG) in 2003, grote prioriteit voor cosmetisch arts KNMG drs. Hayri Hortoglu. Hij was…

Veel mensen zien spataderen vooral als een cosmetisch probleem, maar meestal is er wel meer aan de hand en kunnen spataderen onbehandeld tot grote problemen leiden. Vroege diagnose en behandeling…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.