Blijf op de hoogte

Steun voor ouders met voedselweigerend kind

Vereniging Nee-Eten! informeert en ondersteunt gezinnen waarvan het kind sondevoeding krijgt of chronisch voedsel weigert. Sommige kinderen willen of kunnen helemaal niet eten, andere zijn heel selectief met eten en drinken. “Voedselweigering kan het hele gezinsleven beheersen en ouders enorm veel stress geven”, zegt voorzitter Marianne van Leeuwen.

Wat maakt het voor ouders zo zwaar als een kind voedsel weigert?

“Zij leveren vaak zeven dagen per week 24 uur per dag een strijd om hun kind aan het eten te krijgen en voelen zich erg machteloos als dit niet lukt. Ze stuiten ook vaak op onbegrip in hun omgeving. Mensen reageren nog wel eens met: ‘Breng je kind maar eens een weekend bij mij, dan gaat het wel eten!’”

Onderkennen behandelaars het probleem wel voldoende?

“Niet altijd. Vaak zie je dat een kind in behandeling is vanwege een medisch probleem waarvan het voedsel weigeren een gevolg is. Als dat probleem dan verholpen is, kan het eetprobleem echter toch blijven bestaan. Ook speelt er soms een ander, nog niet onderkend, medisch probleem. Jonge kinderen kunnen zich daar zelf vaak niet goed over uiten. Daarnaast zijn ouders veelal geneigd bij hun behandelend arts te blijven en vergeten om een second opinion te vragen. Jammer genoeg blijkt ook nog niet iedereen onze vereniging goed te kunnen vinden.”

Wat doet Nee-Eten! allemaal?

“We hebben een informatieve website en bieden de mogelijkheid van laagdrempelig telefonisch lotgenoten-contact en contact via de mail. Dat kan waardevolle herkenning bieden. We hebben een facebooksite en zijn actief op twitter. Ook organiseren we landelijke contactdagen en familiedagen. Verder geven we voorlichting door middel van nieuwsbladen en folders en we organiseren iedere twee jaar een symposium. We spreken ook tijdens bijeenkomsten in een revalidatie- of kindercentrum, of staan daar met een stand. Daarnaast doen we aan belangenbehartiging. We streven ernaar dat er goede behandelmogelijkheden beschikbaar zijn voor deze kinderen.”

Is dat niet altijd zo?

“Nee, we merken nog vaak dat ouders in het ziekenhuis niet de beste adviezen krijgen. Als vereniging hebben we goede contacten met verschillende kinderartsen, logopedisten, diëtisten, orthopedagogen en psychologen. We proberen ook de samenwerking tussen de verschillende behandelaars te stimuleren.”

Gerelateerde artikelen

Sinds 1 juli is cosmetisch arts KNMG een beschermde titel in Nederland. Dit betekent dat afgestudeerde artsen nu een gecertificeerde opleiding kunnen volgen, maar ook dat cliënten meteen kunnen zien…

Trots als een pauw is cosmetisch arts KNMG, Hoofd opleidingsinstituut cosmetische geneeskunde (SOCG) en bestuurslid NVCG, Sindy Plinsinga, dat na zeven jaar intensieve inzet voor de professionalisering van cosmetische geneeskunde,…

Cosmetische geneeskunde is al jaren een veelbesproken onderwerp en sinds 1 juli 2019 een officieel erkend medische discipline. Deze recente regelgeving garandeert de kwaliteit en zorg voor de cliënt –…

De profielerkenning van cosmetische geneeskunde heeft al sinds de oprichtersvergadering van de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG) in 2003, grote prioriteit voor cosmetisch arts KNMG drs. Hayri Hortoglu. Hij was…

Veel mensen zien spataderen vooral als een cosmetisch probleem, maar meestal is er wel meer aan de hand en kunnen spataderen onbehandeld tot grote problemen leiden. Vroege diagnose en behandeling…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.