De afdelingen cardiologie en hartbewaking ademen rust. Gecontroleerde rust wel te verstaan. Want hier wordt niets aan het toeval overgelaten. Samenwerking tussen de verschillende professionals is cruciaal. En daarom wordt elke vraag, elk piepje, gebaar, elke verandering, hoe minuscuul ook, gehoord en gezien. Maar wie zijn het precies die daar op de afdeling werken?

Verpleegkundigen

Het team verpleegkundigen, waarvan één meestal de teamleider is, is verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging van de patiënten op de afdeling. De verpleegkundigen zijn speciaal opgeleid voor het werk op de afdeling cardiologie en weten zodoende veel over hart- en vaatziekten. Soms nemen zij ook leerling-verpleegkundigen onder hun hoede.

Cardiologen

Cardiologen of interventiecardiologen zijn de artsen van de afdeling. Na hun studie geneeskunde hebben zij een zesjarige opleiding tot cardioloog gevolgd. Zodoende hebben zij zich bekwaamd in de preventie, diagnostiek en behandeling van hart- en vaatziekten.

Arts-assistenten of zaalartsen

Een arts die (nog) niet in opleiding is tot specialist (anios) of bezig is met zijn of haar specialisatie (aios) tot cardioloog heet een arts-assistent. Arts-assistenten nemen de taak van zaalarts op zich. Zij zijn al basisarts en werken onder begeleiding van de cardiologen.

Fysiotherapeuten

De fysiotherapeut ondersteunt patiënten om hun herstel te bespoedigen. Na de behandeling helpen zij dagelijks patiënten met oefeningen om zo weer in beweging te komen.

Diëtisten

Gezonde voeding is, zeker na een hartinfarct, van levensbelang. De diëtiste bepaalt wat patiënten op de afdeling te eten krijgen en helpt later bij de hartrevalidatie bij het omschakelen naar een nieuwe, gezondere leefstijl. Waarbij het uitgangspunt is dat het LDL-cholesterol afneemt.

Verpleegkundig specialisten

Het beroep verpleegkundig specialist is betrekkelijk nieuw in Nederland. Kort gezegd zijn het verpleegkundigen die na hun hbo-v nog een medische master hebben afgerond. Verpleegkundig specialisten stellen zodoende diagnoses en schrijven medicatie voor.

Ondersteunend personeel

De afdelingen kunnen leunen op veel ondersteunend personeel als schoonmakers en afdelingsassistenten. Dankzij hen zijn alle kamers brandschoon, worden de maaltijden geserveerd en liggen medicatie en medische hulpmiddelen voor het grijpen.

Psychologen en geestelijk verzorgers

Het is flink schrikken zo’n hartaanval. Dus naast de beste verzorging voor je lijf, is er ook aandacht voor het hoofd. Want hoe verwerk je de onzekerheid om nu als hartpatiënt verder te leven? Psychologen en geestelijk verzorgers ondersteunen hierbij.

Dit artikel is financieel mogelijk gemaakt door Amgen. De hierin besproken meningen en ervaringen zijn afkomstig van de geïnterviewde personen, Amgen heeft geen invloed op de inhoud gehad.

NL-P-145-0819-076961d/August2019