Zingen kan helpen de stemming en motorische vaardigheden te verbeteren bij patiënten met de ziekte van Parkinson. Daarnaast zou het ook de fysiologische indicatoren van stress verminderen volgens onderzoekers van de universiteit van Iowa State.

De voorlopige resultaten zijn vergelijkbaar met de voordelen van het nemen van medicatie vertelt Elizabeth Stegemöller, die meewerkte aan de pilotstudie. Tijdens de conferentie Society for Neuroscience 2018 kwamen deze aan het licht.

Beter humeur

17 parkinsonpatiënten worden gevolgd in dit nog lopend onderzoek. Stegemöller: “Elke week zien we verbetering wanneer ze de zanggroep verlaten. Ze voelen zich zichtbaar beter en zijn beter gehumeurd. Motorisch gezien zien we verbetering in dingen als vingerknippen en het lopen.”
Ze noemt deze verbeteringen opzienbarend want op medicatie wordt niet altijd direct gereageerd.

Samen met haar collega’s verzamelde Stegemöller voorafgaand aan een zangsessie gegevens over de hartslag, bloeddruk en cortisolniveaus, om een indicatie te krijgen van stressniveau. Daarnaast werd er informatie vergaard over emoties als verdriet, angst, geluk en woede.

Minder stress

Dit is een van de eerste studies die onderzoekt hoe zang de hartslag, bloeddruk en cortisol beïnvloedt bij mensen met de ziekte van Parkinson. Alle drie niveaus gingen omlaag maar dit was slechts een waarneming, statistisch gezien konden de onderzoekers geen bewijs leveren. Op emotioneel vlak waren geen significante verschillen in geluk of woede. Deelnemers bleken wel minder angstig en verdrietig.

De kracht van zang

Waarom zingen leidt tot gedragsveranderingen, is nu de grote vraag voor de onderzoekers. Om hierachter te komen worden nu bloedmonsters onderzocht om niveaus van oxytocine te meten, veranderingen in ontstekingen en het vermogen van de hersenen om letsel of ziekte te compenseren.

Ze geloven dat het cortisolgehalte deels naar beneden gaat omdat de deelnemers zich positief en minder gestrest voelen tijdens het zingen met anderen. Hiervoor zou dus gekeken kunnen worden naar het oxytocineniveau. Tevens kan de hartslagritme en variatie een beeld schetsen van de mate van ontspanning na het zingen.”

Therapeutische zang toegankelijk en betaalbaar

Deze bevindingen vullen eerder onderzoek aan. Hierin werd zingen gezien als een effectieve manier om de ademhalingscontrole en de spieren die worden gebruikt voor slikken te verbeteren bij parkinsonpatiënten. “We weten dat in de komende jaren het aantal mensen met Parkinson zal gaan stijgen. Therapeutische zang zou dan in potentie een toegankelijke en betaalbare methode kunnen zijn om motorische symptomen, stress en kwaliteit van leven te verbeteren voor patiënten”, aldus de onderzoekers.