Regelmatig gebruik van zonnebrandcrème in de kinderjaren verkleint de kans op melanoom. Dit is een agressieve vorm van huidkanker die meestal ontstaat in een ‘gave’ huid, maar zich ook kan ontwikkelen uit een bestaande moedervlek. Het nieuws is naar buiten gebracht door onderzoekers van de University of Sydney.

Beschermende werking zonnebrandcrème

Ze verzamelden gegevens van bijna 1700 Australiërs tussen de 18 en 40 jaar. Onder hen bleken degenen die in de kinderjaren regelmatig zonnebrandcrème gebruiken 35 tot 40% minder risico op het ontwikkelen van melanoom te hebben in vergelijking met degenen die zelden zonnebrandolie gebruikten.

Associate Professor Anne Cust: “Dit doet vermoeden dat gebruik van zonnebrandcrème in de kindertijd voor een beschermende werking kan zorgen tegen de schadelijke effecten van blootstelling aan de zon op volwassen leeftijd.”

Belangrijkste bevindingen

Deelnemers die regelmatig zonnebrandcrème gebruikten bleken vaker:

  • jonger en/of vrouw te zijn
  • hoger opgeleid
  • een lichtere huidpigmentatie te hebben
  • een geschiedenis van blaarvorming te hebben door zonnebrand

Deelnemers die daarentegen minder vaak zonnebrandmiddelen gebruikten bleken vaker:

  • man en/of ouder
  • lager opgeleid
  • een donkere huid te hebben of een die beter bestand was tegen zonnebrand

Gebruik van zonwerende middelen

Volgens Cust is het, ondanks dat zonnebrandmiddelen op grote schaal beschikbaar zijn en de sterke aanbeveling ervan voor bescherming tegen de zon, lastig om het gebruik ervan te stimuleren. Dat heeft met verschillende redenen te maken. Niet iedereen vindt het fijn om te moeten insmeren, vergeet je een keer te smeren dan is de huid kwetsbaarder, wat reden geeft om dan helemaal niet te smeren. Recent kwam ook naar buiten dat sommige middelen minder goed beschermen dan ze beloven, wat ook doet twijfelen over het nut ervan. Op basis van dit onderzoek wordt het nut van zonnebrandcrème in ieder geval bevestigd.

Voordelen voor risicogroepen

Cust: “Om het risico op het ontwikkelen van melanoom en andere vormen van huidkanker te verkleinen, zou zonnebrandcrème regelmatig moeten worden aangebracht in de kinderjaren. In principe altijd wanneer je blootgesteld bent aan een UV-index van 3 of hoger.”

Sommige groepen die beschouwd kunnen worden als hoogrisicovol, bijvoorbeeld mensen met een zongevoelige huid of met veel moedervlekken, zouden een groter voordeel kunnen halen uit het gebruik van zonnebrandcrème, besluit Cust.

De bevindingen zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift JAMA dermatology.