Het hoge alcoholconsumptieniveau in Europa vormt een grote zorg voor de volksgezondheid. De verschillen in alcoholgebruik en drinkpatronen binnen Europa – vooral Oost-Europese mannen vertonen hoog en riskant alcoholgebruik – spelen een belangrijke rol in de waargenomen verschillen in sterftecijfers tussen Europese landen. Dat conludeert Sergi Trias Llimós.

Hij onderzocht langetermijnontwikkelingen in alcohol-gerelateerde sterfte in Europa en het effect daarvan op verschillen in totale sterfte. Daartoe analyseerde hij verschillen tussen landen, geslachten, kalenderjaren en geboortegeneraties met behulp van verschillende demografische en epidemiologische data en methoden.

Veel alcohol-gerelateerde sterfte in Oost-Europa

Trias Llimós toont aan dat alcohol-gerelateerde sterfteontwikkelingen sterk verschillen binnen Europa, met opvallend hoge alcohol-gerelateerde sterfteniveaus en onregelmatige trends onder Oost-Europese mannen. In landen met hoge alcohol-gerelateerde sterfte is recentelijk wel een geleidelijke daling van die sterfte opgetreden. Daarnaast verschillen landen wat betreft de geboortegeneraties met het hoogste risico op alcohol-gerelateerde sterfte. Deze belangrijke verschillen in alcohol-gerelateerde sterfte tussen landen, geslachten, generaties en verschillende perioden zijn deels te verklaren door verschillen in drinkculturen en sociaaleconomische omstandigheden, concludeert Trias Llimós.

Slaaptekort even schadelijk als alcohol

Lees ook: is slaaptekort even schadelijk als alcohol?

Alcohol-gerelateerde sterfte had een substantieel effect op de totale sterfteniveaus in Europa en ontwikkelingen daarin over tijd, met name onder mannen in Oost-Europa. In 2012-2013 droeg alcohol-gerelateerde sterfte ongeveer 20% bij aan de verschillen in levensverwachting tussen Oost- en West-Europa en minstens 15% aan de verschillen in levensverwachting tussen mannen en vrouwen in Oost-Europese landen.

Alcoholprobleem meer onder de aandacht brengen

Het alcoholprobleem in Europa verdient nadere aandacht in onze samenleving en onder beleidsmakers, blijkt uit de conclusies van Trias Llimós. Alcohol-gerelateerde gezondheidsinterventies kunnen niet alleen de totale gezondheidssituatie in Europa verbeteren maar ook de gezondheidsongelijkheden binnen Europa verminderen.

Bron: RUG