GGZ

Complexe ggz-patiënten geholpen met hoogspecialistische zorg

Psychische aandoeningen kunnen bijzonder complex zijn en mensen die hiermee kampen, vallen meer dan eens qua zorg en behandeling tussen wal en schip. Drs. Ellen Mogendorff van de stichting TOPGGz vertelt hoe hoogspecialistische zorg deze patiënten probeert te helpen. Psychische gezondheidsproblemen hebben een grote invloed op de mensen die er mee kampen, maar ook de impact op hun sociale omgeving, productiviteit en de maatschappij is groot. Bovendien leveren deze problemen

Meer onderzoek, minder stigma: werken aan betere zorg voor mensen met psychische aandoeningen

Psychische aandoeningen staan bovenaan de Wereldgezondheidslijst van de meest invaliderende ziekten ter wereld. De levenslange aandoeningen beïnvloeden elk aspect van iemands leven, en dat van hun naasten. Husseini Manji, Global Therapeutic Head Neuroscience bij Janssen Research & Development (US), en Inge van der Heijden, Medisch Adviseur Neuroscience, Janssen Nederland, vertellen over de uitdagingen en de vooruitgang op het gebied van preventie, behandeling en genezing van psychische aandoeningen. Synaptische plasticiteit Welke

Ervaringsdeskundigheid draagt bij aan betere ggz

De inzet van ervaringskennis van professionals in de zorg kan een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van mensen met psychische problemen. Dat blijkt uit een SIA RAAK-onderzoek. HU-onderzoeker Simona Karbouniaris was erbij betrokken en start in maart een vervolgonderzoek. “We moeten af van het stigma op psychische problemen.” Het inzetten van ervaringsdeskundigheid in zorg en welzijn staat sinds enkele jaren sterk in de belangstelling. Ervaringsdeskundigen staan dicht bij de

Het palet van een TOPGGz-instelling

Mondriaan heeft het eerste topklinische centrum met expliciete focus op persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen. Psychiatrische zorg voor ouderen is enorm belangrijk, vinden Sylvia Heijnen-Kohl (Zorgdirecteur Ouderen bij Mondriaan en Klinisch psycholoog/psychotherapeut) en prof. dr. Bas van Alphen (bijzonder hoogleraar Klinische ouderpsychologie en manager behandelzaken van het topklinisch centrum voor ouderen met persoonlijkheidsstoornissen van Mondriaan). Zij lichten hun standpunt toe.       Waarom is aandacht voor persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen zo van

Wat is (geen) dissociatie?

Van oorsprong slaat het begrip dissociatie op het uiteenvallen van de psyche van een persoon. Het breekpunt wat hieraan vooraf gaat is de herinnering aan een traumatiserende gebeurtenis. Emeritus hoogleraar Onno van der Hart deelt zijn expertise op het gebied van dissociatie en de stoornissen die eruit voortkomen. Hierbij ligt in dit interview de nadruk op de dissociatieve identiteitsstoornis (DIS), voorheen de meervoudige persoonlijkheidsstoornis genoemd. Wanneer spreekt men van dissociatie?

Met meer vrijheid en verantwoordelijkheid werken in de ggz

In de ggz moet je soms stevig in je schoenen staan, maar het geeft ook veel voldoening, vinden medewerkers: het zijn de autonomie en de passie voor het vak die het werk zoveel betekenis geven. Hoe geven moderne ggz-instellingen hier vorm aan? Iris Bandhoe, voorzitter van de raad van bestuur, en Paola Welschen, werkzaam als psychiater, vertellen over GGZ Delfland als werkplek. Hoe kan men GGZ Delfland het beste typeren?

Therapeutrotatie kan effectief zijn bij traumaverwerking

Nieuw onderzoek van Agnes van Minnen van de Radboud Universiteit ondergraaft het belang en het idee over de noodzaak van een vaste therapeut bij de behandeling van een Posttraumatische Stressstoornis (PTSS). Een behandeling van wisselende therapeuten wordt net zo positief beoordeeld door patiënt en therapeut. In de psychotherapie is het gebruikelijk om met één vaste therapeut te werken. Het idee is dat die ‘therapeutische relatie’ belangrijk is om persoonlijke en

Complexe patiënt vereist hoogspecialistische zorg

Het hebben van een psychische stoornis heeft een grote invloed op de kwaliteit van leven van de patiënt zelf en diens naasten. Om deze reden is het tijdig krijgen van de juiste behandeling essentieel. Niet iedere ggz-patiënt met een complexe zorgvraag kan de juiste zorg vinden binnen de gespecialiseerde ggz (geestelijke gezondheidszorg). Voor deze patiënten kan de hoogspecialistische ggz uitkomst bieden, waar de nadruk ligt op wetenschappelijk onderzoek, innovatieve behandelingen

De juiste behandeling door kosteneffectiviteitsonderzoek

De topklinische geestelijke gezondheidszorg (ggz) is een dure sector. Daarom is de inzet van de juiste behandeling bij iedere cliënt van groot belang. Kosteneffectiviteit en het identificeren van de juiste cliënten spelen hier een grote rol bij, vertelt Leona Hakkaart-van Roijen, universitair hoofddocent bij Erasmus School of Health Policy and Management (ESHPM). Waarom is kosteneffectiviteit zo belangrijk binnen de topklinische ggz? “De ggz op zich is een hele dure sector.

Voor hoogspecialistische ggz naar Altrecht

De meeste patiënten met psychische problemen kunnen goed behandeld worden door de huisarts, in de basisggz (geestelijke gezondheidszorg) of de specialistische ggz. Een klein deel van de patiënten heeft echter uiterst gespecialseerde zorg nodig. Dit kan zijn omdat andere behandelingen onvoldoende resultaat geven, of omdat er sprake is van een zeldzame stoornis of een combinatie van problematiek. Deze patiënten kunnen bij Altrecht terecht, die topklinische ggz-afdelingen heeft op het gebied