GGZ

Online therapie bij depressie

Wie depressief is, vindt het soms moeilijk om zich persoonlijk aan te melden. In België werken twee centra voor geestelijke gezondheidszorg aan een website waarmee je anoniem in behandeling kan gaan. Personen die met een depressie kampen en reguliere therapie volgen, gaan in het begin wekelijks, later met langere tussenpozen langs bij een hulpverlener. Binnenkort zal de begeleiding volledig online en zelfs anoniem kunnen. Op de website worden modules aangeboden

De impact van de eigen bijdrage GGZ

Invoering van de eigen bijdrage voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in 2012 leidde tot een daling van het aantal patiënten, maar gelijktijdig steeg het aantal crisisbehandelingen en gedwongen opnamen. Dit blijkt uit onderzoek van VUmc en GGZ inGeest in samenwerking met Harvard University, de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Universiteit van Tilburg en de Radboud Universiteit Nijmegen. VUmc-hoogleraar Aartjan Beekman: “Deze eigen bijdrage was bedoeld als bezuiniging maar door het mijden van

Continuïteit van zorg om een delict te voorkomen

In april van dit jaar haalde een psychiatrisch patiënt het nieuws toen hij zichzelf door middel van een gasexplosie van het leven beroofde in zijn woning in Veendam. Er werd toen door sommigen gesteld dat de samenleving niet voldoende beschermd is tegen gevaarlijke psychiatrische patiënten, maar ook dat deze persoon niet de juiste zorg had gekregen. Het snijvlak Er wordt veelal gesproken over het snijvlak tussen zorg en veiligheid. Maar

Sociaal vangnet voor kwetsbare mensen

Voor sociaal kwetsbare mensen, waaronder (voormalig) dak-en thuislozen en slachtoffers van huiselijk geweld, is een veilige woonomgeving vanzelfsprekend van groot belang. Hun situatie heeft er vaak voor gezorgd dat zij sociaal geïsoleerd zijn en niet zomaar op familie of een netwerk kunnen terugvallen. Opvanginstellingen beogen mensen zo veel mogelijk te ondersteunen in hun natuurlijke leefomgeving, (begeleid) zelfstandig wonend in een wijk. Maar met eigen woonruimte en een veilige woonomgeving alleen

Wie werkt, werkt aan zijn herstel

Voor mensen met een psychische aandoening is het hebben van een baan erg belangrijk voor het herstelproces, daar zijn de deskundigen het over eens. Van deze groep is echter maar een klein deel daadwerkelijk actief op de arbeidsmarkt. Hoe komt dat en hoe kan dat aantal worden verhoogd? Sneller herstel “Steeds meer behandelaren erkennen het: als je ziek bent, is het beter om niet te lang buiten het arbeidsproces te

Minder stigma’s door ervaringsdeskundigheid

Het belang van ervaringsdeskundigheid dringt steeds meer door in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Ervaringsdeskundigen worden ingezet in een-op-een-relaties met cliënten omdat zij deskundig zijn op het gebied van leven met psychisch lijden. Zij kunnen daarnaast een emancipatoire invloed uitoefenen op cliënten en bijdragen aan het verminderen van stigma’s rond psychische kwetsbaarheid bij hulpverleners. Ervaringsdeskundigen: middel, geen doel De inzet van ervaringsdeskundigen is geen doel maar een middel om de ggz

Natasja leeft met PTSS na een traumatische jeugd

Natasja (43) heeft op z’n zwakst uitgedrukt een zware jeugd gehad. Vanaf een zeer jonge leeftijd heeft ze altijd in het GGZ-systeem gezeten en is grotendeels door haar oma opgevoed. Verder was ze nagenoeg volledig op haar zelf aangewezen. De traumatiserende gebeurtenissen hebben ertoe geleid dat ze PTSS heeft en daar doet ze nu haar verhaal over. “Als ik met mijn verhaal maar een ander kan helpen of het gevoel

Zwaar depressieve klachten bij mantelzorgers van dement familielid

Mantelzorgers die zorgen voor een familielid met dementie staan onder zware druk. Een groot deel van hen heeft door deze zorgdruk last van klachten als depressiviteit en angst. Bijna 40% ontwikkelt binnen twee jaar ernstige depressieve symptomen, blijkt uit onderzoek van Karlijn Joling en collega’s van het VUmc. Een deel van hen geeft aan te overwegen om zichzelf iets aan te doen of suïcidale gedachten te hebben. Het artikel is

Groene woonomgeving goed voor de geest

Mensen die leven in een groene woonomgeving zijn geestelijk gezonder en hebben een kleinere kans op vroegtijdig overlijden. Dit komt omdat zij minder stress ervaren of dat sneller kwijt raken als zij meer tijd doorbrengen in het groen. Dit concludeert Magdalena van den Berg in haar promotieonderzoek. Ze onderzocht hiervoor in vier Europese steden het verband tussen beschikbaarheid van groen in de woonomgeving, de tijd die mensen doorbrengen in een

Hoe oogbewegingen stressvolle gebeurtenissen doen vergeten

Het maken van oogbewegingen onderdrukt een hersengebied dat herinneringen opslaat. Een therapie op basis van oogbewegingen kan helpen om stressvolle gebeurtenissen te vergeten. Dat concludeert onderzoeker Linda de Voogd van het Radboudumc. Zij promoveert 11 mei op haar onderzoek naar het herinneren en vergeten van stressvolle gebeurtenissen. Stressvolle of emotionele gebeurtenissen onthouden we vaak veel beter dan alledaagse gebeurtenissen. Deze herinneringen zijn soms zo sterk dat ze zich tot een