GGZ

Wie werkt, werkt aan zijn herstel

Voor mensen met een psychische aandoening is het hebben van een baan erg belangrijk voor het herstelproces, daar zijn de deskundigen het over eens. Van deze groep is echter maar een klein deel daadwerkelijk actief op de arbeidsmarkt. Hoe komt dat en hoe kan dat aantal worden verhoogd? Sneller herstel “Steeds meer behandelaren erkennen het: als je ziek bent, is het beter om niet te lang buiten het arbeidsproces te

Minder stigma’s door ervaringsdeskundigheid

Het belang van ervaringsdeskundigheid dringt steeds meer door in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Ervaringsdeskundigen worden ingezet in een-op-een-relaties met cliënten omdat zij deskundig zijn op het gebied van leven met psychisch lijden. Zij kunnen daarnaast een emancipatoire invloed uitoefenen op cliënten en bijdragen aan het verminderen van stigma’s rond psychische kwetsbaarheid bij hulpverleners. Ervaringsdeskundigen: middel, geen doel De inzet van ervaringsdeskundigen is geen doel maar een middel om de ggz

Natasja leeft met PTSS na een traumatische jeugd

Natasja (43) heeft op z’n zwakst uitgedrukt een zware jeugd gehad. Vanaf een zeer jonge leeftijd heeft ze altijd in het GGZ-systeem gezeten en is grotendeels door haar oma opgevoed. Verder was ze nagenoeg volledig op haar zelf aangewezen. De traumatiserende gebeurtenissen hebben ertoe geleid dat ze PTSS heeft en daar doet ze nu haar verhaal over. “Als ik met mijn verhaal maar een ander kan helpen of het gevoel

Zwaar depressieve klachten bij mantelzorgers van dement familielid

Mantelzorgers die zorgen voor een familielid met dementie staan onder zware druk. Een groot deel van hen heeft door deze zorgdruk last van klachten als depressiviteit en angst. Bijna 40% ontwikkelt binnen twee jaar ernstige depressieve symptomen, blijkt uit onderzoek van Karlijn Joling en collega’s van het VUmc. Een deel van hen geeft aan te overwegen om zichzelf iets aan te doen of suïcidale gedachten te hebben. Het artikel is

Groene woonomgeving goed voor de geest

Mensen die leven in een groene woonomgeving zijn geestelijk gezonder en hebben een kleinere kans op vroegtijdig overlijden. Dit komt omdat zij minder stress ervaren of dat sneller kwijt raken als zij meer tijd doorbrengen in het groen. Dit concludeert Magdalena van den Berg in haar promotieonderzoek. Ze onderzocht hiervoor in vier Europese steden het verband tussen beschikbaarheid van groen in de woonomgeving, de tijd die mensen doorbrengen in een

Hoe oogbewegingen stressvolle gebeurtenissen doen vergeten

Het maken van oogbewegingen onderdrukt een hersengebied dat herinneringen opslaat. Een therapie op basis van oogbewegingen kan helpen om stressvolle gebeurtenissen te vergeten. Dat concludeert onderzoeker Linda de Voogd van het Radboudumc. Zij promoveert 11 mei op haar onderzoek naar het herinneren en vergeten van stressvolle gebeurtenissen. Stressvolle of emotionele gebeurtenissen onthouden we vaak veel beter dan alledaagse gebeurtenissen. Deze herinneringen zijn soms zo sterk dat ze zich tot een

Eenvoud noodzakelijk voor herstel en re-integratie

Wanneer iemand in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) belandt, is het zaak dat de behandeling richting re-integratie in de maatschappij zo eenvoudig mogelijk verloopt. De eenvoud is essentieel bij re-integratie omdat het herstel zelf vaak al ingewikkeld genoeg is, weet Anneke van Wamel, onderzoeker Programma Re-integratie bij het Trimbos-instituut. Helaas is dit niet altijd het geval. Van Wamel: “Soms is de behandelmethode te ingewikkeld voor de persoon in kwestie. Dit staat

Meer risico op angststoornis bij vrouwen uit arm milieu

Vrouwen die in achterstandsbuurten leven hebben een 60% waarschijnlijkheid om angstgevoelens te ervaren, die mogelijk leiden tot een angststoornis. Dit blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van de University of Cambridge. Angststoornissen zijn de meest voorkomende psychiatrische aandoeningen in Westerse landen. In Europa gaat het alleen al om meer dan 60 miljoen personen, die ermee te maken hebben. Vaak manifesteert een dergelijke stoornis zich aan de hand van: extreme ongerustheid angstgevoelens de

PTSS onder de loep genomen

In Nederland maakt 80% van de mensen een traumatiserende gebeurtenis mee. Voorbeelden hiervan zijn: levensbedreigend ongeluk, geweldsincident, seksueel misbruik of plotseling verlies van dierbaren. In sommige gevallen kan dit iemand dusdanig blijven achtervolgen dat hij/zij een Posttraumatische stress-stoornis (PTSS) ontwikkelt. Volgens dr. Mirjam Mink-Nijdam, GZ-psycholoog en senior onderzoeker (Arq Psychotrauma Expert Groep) is hier sprake van bij circa 10% van de mensen die een traumatiserende gebeurtenis meemaakt. In dit interview

De meerwaarde van een ervaringsdeskundige

Mensen die ernstig en aanhoudend psychisch lijden zijn deskundig in de GGZ. Dit stelt Trimbos-onderzoeker en ervaringsdeskundige Wilma Boevink in haar proefschrift ‘Over herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid in de psychiatrie’. Ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid Op basis van haar eigen ervaringen als patiënt in de GGZ, wetenschappelijk onderzoek en collectieve ervaringskennis vanuit de cliëntenbeweging betoogt Boevink dat de kennis van ‘psychiatrische patiënten’ onontbeerlijk is om de hulpverlening naar een nieuw plan te