Gebit

Bezoek aan de mondhygiënist gestegen

Steeds meer personen brengen een bezoek aan de mondhygiënist, blijkt uit nieuwe cijfers uit de Gezondheidsenquête van het CBS over bezoek aan de gezondheidszorg. In 2018 bracht 36 procent van de 12-plussers een bezoek aan de mondhygiënist. In 2014 was dat nog 28 procent. Het contact met tandarts en orthodontist veranderde nauwelijks sinds 2014. De orthodontist wordt vooral bezocht door jongeren. In 2018 gaf 80 procent van de Nederlandse bevolking

De waarde van een gezonde mond

Veel clichématige uitspraken vinden hun oorsprong in een kern van waarheid. Zo ook het gezegde over de mond als spiegel van de gezondheid. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek toont de relatie aan tussen mondgezondheid en de algemene gezondheid. Helaas is de aandacht vanuit de praktijk hiervoor in de loop der jaren verslapt. In een tijd waarin er steeds meer mensen leven met een natuurlijk gebit, verdient de mond meer belangstelling dan

Vrouwen met meer kinderen verliezen vaak meer tanden

‘Ieder kind kost je een tand’ is een bekende uitdrukking. Het is veelgehoord bakerpraatje, maar toch ook met een licht serieuze ondertoon. Goed onderzocht is het eigenlijk nooit. Uit een omvangrijk Europees onderzoek blijkt dat er verband is tussen het tandverlies van de moeder en het aantal kinderen. De resultaten zijn gepubliceerd in het Journal of Epidemiology & Community Health. Onderzoek naar vijftigplussers Stefan Listl, hoogleraar aan het Radboudumc is

Mobiele mondzorg voor ouderen loont

Ouderen hebben vaak moeite om hun mondhygiëne op peil te houden, en de gevolgen van een slechte mondhygiëne kunnen ernstig zijn. Hoog tijd voor betere mondzorg voor ouderen, vinden Henk Donker van het KNMT en Barbara Janssens van het UZ Gent. Slechte mondhygiëne Veel ouderen hebben problemen door een slechte mondhygiëne. “We zien toch echt schrijnende gevallen voorbij komen,” vertelt Henk Donker. Donker is inmiddels veertig jaar tandarts en bestuurslid

‘Mond is de spiegel voor de gezondheid’

De mond is een uniek orgaan. Men gebruikt de mond om mee te eten, te spreken en emoties mee te tonen. Het kan bepalend zijn voor de indruk die iemand maakt op anderen. Daarnaast is de mond een onderbelichte risicofactor voor verschillende ziekten en heeft de mond een signaalfunctie voor onder andere hart- en vaatziekten en diabetes. De tandarts kan dus een grote rol gaan spelen in het sneller constateren

Wat te doen bij angst voor de tandarts?

Twee op de vijf Nederlanders is bang voor de tandarts. Vaak stellen deze mensen een tandartsbezoek uit en van uitstel komt afstel. Met het oog op mogelijke gezondheidsrisico’s is bewustwording creëren over het belang van een goede mondgezondheid voor deze doelgroep extra groot. Die drempel om naar de tandarts te gaan hoeft niet zo hoog te zijn, vertelt tandarts Willem Baas van CDC Complete Tandzorg. Wat zijn de oorzaken van

Ziekten voorkomen met een gezonde mond

Een goede mondgezondheid is niet alleen van belang voor een mooie glimlach, het kan ook ontstekingen in de mond voorkomen, die ernstige gevolgen kunnen hebben. Zo zijn tandvleesontstekingen (parodontitis) een onderbelichte risico-factor voor hart- en vaatziekten, en bestaat er een relatie tussen parodontitis en diabetes. Vroegtijdig parodontale ontstekingen herkennen is dus essentieel voor de algehele gezondheid, vertelt Peter van der Schoor, tandarts en directeur van PerioSafe. Tandheelkundige zorg begint bij

Tandvleesproblemen gelinkt aan slokdarmkanker

Wetenschappers van de New York University geven extra reden om je mond goed schoon te houden. Uit onderzoek naar 122.000 personen blijkt dat de aanwezigheid van specifieke mondbacteriën risico geven op slokdarmkanker. Het zou met name gaan om de bacterie Tannerella forsythia (Tf). Die kan zich hechten aan het laagje aanslag op het tandoppervlak. Dit leidt tot parodontitis (tandvleesontsteking). 21% kans op slokdarmkanker Hoewel er naar meerdere bacteriën werd gekeken,

Hoeveel tanden hebben ouderen?

De sociaaleconomische situatie waarin kinderen opgroeien heeft een duidelijke invloed op het resterende aantal tanden op latere leeftijd en daarmee op de kwaliteit van leven, zo blijkt uit onderzoek van een internationale groep van onderzoekers. Goede leefomstandigheden voor jeugdigen en een voortdurende aandacht voor goede mondgezondheid zijn daarom van groot belang, zo stellen ze in het blad Community Dentistry and Oral Epidemiology. Tandziekten Tandziekten zijn wereldwijd de meest voorkomende chronische

Mondzorg ouderen aandachtspunt zorgverlener

Zorginstellingen en mantelzorgers spelen een belangrijke rol wanneer een oudere door lichamelijke problemen of door ziekte de mondverzorging dreigt te verwaarlozen. Een goede mondgezondheid heeft alles te maken met de algemene gezondheid en het welbevinden. Gevolgen van een slecht mondgezondheid Daarom is het essentieel dat de aandacht voor de verzorging van het gebit niet verslapt. Een slechte mondgezondheid kan leiden tot ondergewicht omdat iemand moeite heeft met eten, stelt de