Coronaire Hartziekte (CHZ) is het gevolg van atherosclerose, een chronische aandoening. Dat betekent dat patiënten vaak voor de rest van hun leven medicatie zullen moeten gebruiken. Dat is een hard gelag. Interventiecardioloog Rik Hermanides (Isala te Zwolle) vertelt over het belang van therapietrouw.

Is het voor de patiënt met chronisch lijden altijd duidelijk dat het gebruik van medicijnen eerder toe dan af zal nemen?

“Het is niet altijd gezegd dat dit zo is, het hangt er vanaf op welk moment je de patiënt ziet. Hoe lang is het event geleden? Welke type patiënt is het? Soms neemt medicatie af, afhankelijk van de richtlijn. In het geval dat medicatie toe zal nemen, zijn patiënten zich daar inderdaad niet altijd goed bewust van. Het is de taak van de cardioloog om vanaf het begin duidelijk te maken dat de medicatie voor de rest van het leven is, om vooral geen verkeerde verwachtingen te scheppen.”

Hoe wordt de patiënt gemotiveerd om de medicatie goed in te nemen?

“Het is zaak om het belang van de medicatie ook voor lange termijn goed uit te leggen. Als er bijvoorbeeld is gedotterd of er is een stent geplaatst in een van de kransslagaders, dan is de medicatie niet zozeer bedoeld om juist op die plek zijn werk te doen. Het is zaak om het probleem juist in andere vaten op andere plaatsen zoveel mogelijk in toom te houden. Het gaat om een chronische ziekte, dus je moet blijven behandelen.”

Is dat genoeg motivatie?

“Vaak wel. Dat neemt niet weg dat we niet goed weten wat de therapietrouw werkelijk is. Daarom blijf ik uitleggen waarom we doen wat we doen. Op die manier gaat de patiënt meestal het nut en de noodzaak wel inzien.”

Waarom is therapietrouw over het algemeen toch voor veel mensen lastig?

“Bekend is dat mensen dingen in hun lichaam voelen die er voorheen niet waren en dat wijten aan de medicatie. Het is voor de patiënt en de cardioloog een gezamenlijke uitdaging om te achterhalen of dat zo is en/of te zien of er mogelijk een ander medicijn is. Naast de goede uitleg is het daarom ook van belang om in gesprek te gaan over eventuele bijwerkingen. Dat moet de specialist serieus nemen, want als een patiënt daar veel last van heeft, zal hij of zij op een gegeven moment de medicatie niet meer nemen. Dat wil je uiteraard vermijden. Het is zoeken naar het juiste middel voor de juiste patiënt.”

Dit artikel is financieel mogelijk gemaakt door Bayer. De hierin besproken meningen en ervaringen zijn afkomstig van de geïnterviewde personen, Bayer heeft geen invloed op de inhoud gehad.