Het drukke leven kan er in veel gevallen voor zorgen dat er te weinig aan lichaamsbeweging wordt gedaan. Dan zou het voor een goede gezondheid enorm helpen als er rondom de dagelijkse bezigheden zoveel mogelijk fysieke activiteit wordt ondernomen in de vorm van lopen of fietsen. Helaas geniet de auto nog vaak de voorkeur boven deze andere transportvormen om vlot door de dag heen te komen. Gedrag dat om aanpassing vraagt afgaand op de resultaten uit een grootschalig onderzoek onder 350.000 personen.

Volgens onderzoekers Oliver Mytton en Jenna Panter van MRC Epidemiology Unit, onderdeel van de Cambridge University, leidt het inruilen van de auto voor gezondere transportalternatieven namelijk tot een verlaagd risico op hartproblemen, beroerte en vroegtijdig overlijden.

Observatiestudie

Mytton en Panter vergeleken in hun onderzoek volwassenen in de leeftijd van 37 – 73 jaar, die alleen met de auto reizen of zowel met de auto reizen, lopen als gebruikmaken van het openbaar vervoer. In de laatste groep werden ook mensen meegenomen die regelmatig fietsen. Andere leefstijlfactoren die een invloed op de gezondheid hebben werden buiten beschouwing gelaten.

Hart- en vaatziektenrisico forensen

Een analyse wees uit dat forensen die niet alleen met de auto reizen, 11% minder risico hebben op hartproblemen en beroerte. Daarnaast hebben ze 30% minder kans om te overlijden door hartproblemen en beroerte. Als er ook nog werd gekeken naar alle transportvormen waarvan ze gebruikmaakten, was het risico zelfs nog lager.

Het bleef overigens niet bij deze resultaten. De helft van de onderzochten bleken namelijk gepensioneerden, werkzoekenden of thuiswerkenden. Onder hen gold dat de meest actieve personen (oftewel niet exclusieve gebruikers van de auto) 8% minder kans hadden op vroegtijdig overlijden. Volgens het wetenschapsduo is zelden onderzoek gedaan naar deze doelgroep.

Ogen openen

Het duo ziet het nu als taak om alle factoren in kaart te brengen die bepalen waarom sommigen exclusief gebruikmaken van de auto. Hiermee doelen Mytton en Panter op factoren naast tijdsbesparing en comfort. Ze hopen dat hun onderzoek de ogen opent over de invloed van exclusief autogebruik op de gezondheid.