Blijf op de hoogte

Bij vermoeden van etalagebenen: wat onderzoekt de huisarts?

Hoe onderzoekt de huisarts je als die vermoedt dat je etalagebenen hebt? Huisarts Mirthe Bakker vertelt welke test zij uitvoert als zij denkt dat een patiënt mogelijk aan perifeer arterieel vaatlijden (PAV) lijdt.

“Uiteraard vraag ik eerst naar de klachten,” legt dokter Bakker uit. “Begint één van de benen pijn te doen na een bepaalde afstand te hebben gelopen? En trekt dat weer weg als je even stilstaat? Dan kan dat duiden op perifeer arterieel vaatlijden, oftewel etalagebenen. Ik zal bloedprikken en vragen of iemand wondjes op de benen of voeten heeft die maar niet dicht willen gaan, of iemand warme of koude voeten heeft en of iemand rookt en in welke mate hij of zij aan beweging doet.”

Enkel-arm-index

Dokter Bakker: “De antwoorden op die vragen geven me al een goed beeld. Maar het echt vaststellen van etalagebenen doe ik met een speciaal apparaat en meet ik de enkel-arm-index. Dit meet of de bloeddruk in de enkels anders is dan in de armen. Dat werkt zo: terwijl de patiënt plat op de behandeltafel ligt, meet ik tegelijkertijd de bloeddruk aan de linker- en rechterarm. De hoogste waarde telt. Daarna meet ik de bloeddruk in de enkels. De uitkomsten van de armen en enkels deel ik door elkaar, waarmee de uitslag bepaalt of er sprake is van etalagebenen. Alle getallen onder de 1.0 duiden op perifeer arterieel vaatlijden. De bloeddruk in de enkels is dan lager dan in de armen. Dat wijst erop dat de doorbloeding in een been niet goed is.”

Na drie maanden opnieuw meten

“Alles bij elkaar duurt zo’n meting ongeveer een kwartier. Vandaar dat ik er altijd een aparte afspraak voor inplan. We kunnen dan daarna ook rustig de uitslag bespreken. Ik leg dan uit wat iemand zelf kan doen om de etalagebenen te verhelpen.  Dat komt bij de meeste mensen neer op stoppen met roken, starten met looptraining en gezonder gaan eten. Twee weken na de diagnose bel ik om te vragen of alles duidelijk is en of ik nog ergens mee kan helpen. Als mensen dan inderdaad zelf met hun leefstijl aan de slag gaan, plannen we een maand of drie later een nieuwe afspraak in. Ik doe dan opnieuw een enkel-arm-index om te kijken of er verbetering is. Is dat het geval, dan moedig ik patiënten aan om de dagelijkse wandeling en gezonde leefstijl vol te houden. Daarmee voorkom je namelijk nieuwe klachten. Is er niks verbeterd,” besluit dokter Bakker, “dan zal ik iemand doorverwijzen naar het ziekenhuis.

Dit artikel is financieel mogelijk gemaakt door Bayer. De hierin besproken meningen en ervaringen zijn afkomstig van de geïnterviewde personen, Bayer heeft geen invloed op de inhoud gehad.

PP-XAR-NL-0300-1

Gerelateerde artikelen

Etalagebenen kenmerken zich onder andere door een stekende krampende pijn in één of beide benen tijdens het lopen, of vermoeidheid of een ‘doof’ gevoel. Door even te rusten (bijvoorbeeld door in de etalage van winkels te kijken) verdwijnt deze pijn weer, vandaar de term ‘etalagebenen’. Met looptraining onder supervisie van een gecertificeerde fysiotherapeut kan de patiënt de aandoening zelf gunstig beïnvloeden.2 In dit artikel vertellen we meer over looptraining als onderdeel van de therapie tegen etalagebenen of claudicatio intermittens, zoals de medische term is.

Een vaatchirurg heeft verschillende mogelijkheden met medicatie voor, tijdens en na een operatie bij Perifeer Arterieel Vaatlijden. Daarnaast zijn onlangs wetenschappelijke studies afgerond naar de werking van een antistollingsmiddel in combinatie met een bloedplaatjesremmer. Vaatchirurg dr. Michiel Warlé geeft een toelichting.

Voor veel chronische aandoeningen geldt dat therapietrouw essentieel is. Therapietrouw wil zeggen dat de patiënt zijn of haar behandeling uitvoert zoals dat met de behandelaar is afgesproken. Door een goede therapietrouw heeft een patiënt de grootste kans dat het gewenste effect van de behandeling, zoals verbetering van de gezondheid van patiënt en/of vermindering van het risico op complicaties en uitbreiding van de ziekte, wordt gehaald. Het succes van de behandeling is dus mede afhankelijk van de mate van therapietrouw. Dat geldt ook voor mensen met etalagebenen, in de medische wereld claudicatio intermittens genoemd.

Etalagebenen
Corona en etalagebenen

Wat is de impact van de coronapandemie op patiënten met Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV)? Stellen mensen met etalagebenen een bezoek aan de huisarts en/of vaatchirurg uit? En zo ja, wat zijn daar dan de gevolgen van?

Om met een arts te bespreken welke medicatie passend is, is het voor mensen met etalagebenen of Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) aan te raden zich goed te informeren. Maar de medicatie voor antistolling (in de volksmond bloedverdunners genoemd) is best ingewikkeld.

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.