Mevrouw Terlouw heeft in september 2015 een stoma gekregen. Sinds zij na haar revalidatie weer thuis is, is haar 67-jarige echtgenoot haar mantelzorger. Met behulp van een smartbril krijgt hij bij het verzorgen van de wond en het aan- en afkoppelen van de stoma hulp op afstand van een verpleegkundige. De smartbril of smartglass werkt als een draagbare computer in de vorm van een bril. Dankzij deze werkwijze kan de heer Terlouw op ieder gewenst moment hulp verlenen en hoeft zijn echtgenote niet te wachten tot er een verpleegkundige beschikbaar is.

Proef met smartbril

Terlouw kreeg al tijdens de revalidatie van zijn echtgenote de mogelijkheid aangeboden om deel te nemen aan de proef met de smartbril. Hij reageerde direct positief. “Ik ben wel van de gadgets. Over zo’n bril lees je van alles maar je kunt je er weinig bij voorstellen. Ik wilde het graag proberen.” Het echtpaar kreeg vooraf alle benodigde informatie en Terlouw werd nauw betrokken bij de verpleegkundige zorg. Hij leerde hoe hij de wond moest verzorgen, wat mogelijke signalen van ontsteking zijn en wat te doen in geval van nood. En hij leerde hoe hij de bril moet gebruiken.

Verpleegkundige kijkt live mee

Aanvankelijk was de smartbril voorzien van alle mogelijke opties. Al snel verzocht hij de servicedienst om het merendeel daarvan te verwijderen. Hij heeft immers alleen de internetverbinding, de communicatiemogelijkheden en de camera nodig. Zodra Terlouw de wond wil verzorgen, treft hij alle voorbereidingen en maakt dan via de smartbril contact met de verpleegkundige die bij alle handelingen op afstand via een tablet meekijkt.

Vragen kunnen dankzij de live beeld- en spraakverbinding direct worden beantwoord en bij eventuele afwijkingen kan de verpleegkundige beoordelen of wellicht sprake is van een ontsteking en een afspraak maken voor een extra controle. Omdat de heer Terlouw inmiddels flink wat ervaring heeft met wondverzorging, is dit nog nooit nodig geweest.

Minder afhankelijk van zorg

De werkwijze bevalt het echtpaar prima. Het is volgens hen absoluut een verbetering van de zorg. “Stel nou dat de aansluiting van de stoma losgaat. Dan moet je wachten tot de verpleegkundige tijd heeft. Dat is natuurlijk heel begrijpelijk maar het is niet fijn. Ik kan zorg bieden op het moment dat het nodig is. En de verpleegkundige is, als het nodig is, 24 uur per dag bereikbaar.” Ook speelt mee dat de heer en mevrouw Terlouw liefst zo min mogelijk afhankelijk te zijn van zorg. Al tijdens de eerste gesprekken in het revalidatiecentrum gaf het echtpaar aan zoveel als mogelijk zelf de regie te houden.

Kwaliteit en vrijheid

Dat de heer Terlouw geen verpleegkundige of verzorgende opleiding heeft, doet niets af aan de kwaliteit van de zorg die hij levert. “Bij een stoma is de snelheid van reageren bepalend voor de kwaliteit”, vindt Terlouw. En die snelheid kan alleen worden gegarandeerd als de zorgverlener, in dit geval de mantelzorger, altijd aanwezig is. Het geeft hen ook vrijheid. Want de smartbril is niet gebonden aan een locatie en daarom kunnen de heer en mevrouw Terlouw gewoon een dagje weg of op vakantie. Het enige dat zij mee moeten nemen zijn de producten die nodig zijn voor de wondverzorging en de smartbril.