Een dieet rijk aan fruit, groenten, ongeraffineerde granen, olijfolie en vis, zou het botverlies bij osteoporose kunnen verminderen. Dat beweren onderzoekers van de Universiteit van East Anglia.
De 1000 deelnemers aan het onderzoek volgden 12 maanden lang het zogeheten mediterraan dieet en hun verlies van heupbot bleek afgenomen in vergelijking met een controlegroep die een ander dieet volgde. Deelnemers waren afkomstig uit Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Polen en Frankrijk.

Impact mediterraan dieet

Voor het eerst is een dergelijke studie naar de impact van een mediterraan dieet op de botgezondheid van ouderen gehouden. De botdichtheid werd gemeten aan het begin en na twaalf maanden. Het dieet had geen waarneembare invloed op deelnemers met een normale botdichtheid, maar het had wel een effect op mensen met osteoporose.
Personen in de controlegroep bleven de leeftijdsgebonden afname in botdichtheid zien, maar degenen die het mediterraan dieet volgden, zagen een toename in botdichtheid in de femurhals. Dit is een gebied in het dijbeen.

Volgens universitair docent Susan Fairweather-Tait (UEA’s Norwich Medical School) is dit een bijzonder gevoelig gebied voor osteoporose, omdat botverlies in de dijbeenhals vaak de oorzaak is van een heupfractuur. Fairweather-Tait: “Botvorming is een lang proces, dus de proefperiode van twaalf maanden was een relatief kort tijdsbestek om een impact te tonen. Maar aangezien dit gelukt is, biedt het vooruitzichten voor toekomstig onderzoek.”

Veranderingen

Aan het begin en het einde van het onderzoek werden bloedmonsters genomen om te controleren op biomarkers voor osteoporose. Botdichtheid werd gemeten bij meer dan 600 deelnemers in beide groepen bij de lumbale wervelkolom en de femurhals. Van deze deelnemers bleek bij aanvang iets minder dan 10% osteoporose te hebben.

Mede-onderzoeker Amy Jennings vertelt dat ondanks er maar twee botgebieden onderzocht zijn, het resultaat toch sprekend is. De veranderingen in femurhals-botdichtheid tussen de twee groepen waren statistisch significant. Jennings: “Bij osteoporose is sneller sprake van botverlies, dus elke toename in botdichtheid is goed waarneembaar.”

Andere delen van het lichaam

De onderzoekers zouden nu graag een vergelijkbare en het liefst langere studie doen om de bevindingen te bevestigen en te kijken of de gevolgen ook in andere delen van het lichaam te zien zijn. Als de aandoening door een dieet zou kunnen worden beperkt, zou dit een goede aanvulling zijn op de huidige behandelingen voor osteoporose, die nu vaak op medicatie zijn gericht en nare bijwerkingen kunnen hebben.

Gezondheidsvoordelen mediterraan dieet

Daarnaast willen ze ook benadrukken dat het mediterraan dieet zeker iets is om te overwegen voor mensen die geen osteoporose hebben. Er is al bewezen dat een mediterraan dieet andere gezondheidsvoordelen heeft. Zo zou het risico op hart- en vaatziekten, Parkinson, Alzheimer en kanker aanzienlijk verminderen.