Blijf op de hoogte

Comorbiditeit bij 80% van de kinderen met epilepsie

Ongeveer 20.000 Nederlandse kinderen hebben een vorm van epilepsie. Nieuwe bevindingen tonen aan dat de ziekte bij 4 van de 5 kinderen gepaard gaat met andere aandoeningen. Dit kan ADHD zijn of een ademhalingsprobleem als astma.

Onderzoek naar epilepsie

Het is een aandoening die zich uit in de vorm van aanvallen. Aanvallen worden veroorzaakt door een tijdelijke verstoring van de elektrische activiteit in de hersenen. Onderzoekers van de Muir Maxwell Epilepsy Centre rapporteren dat ongeveer 80% van de kinderen met minstens één andere aandoening te kampen heeft. Deze kunnen van lichamelijke, neurologische of psychische aard zijn. Ter vergelijking, 30% van de kinderen zonder epilepsie schijnt met gezondheidsproblemen te kampen.

Meest voorkomende aandoeningen

Informatie over de gezondheid van meer dan een miljoen kinderen is in dit onderzoek geanalyseerd. Circa 9200 hadden epilepsie. Van deze kinderen hadden 6600 minstens één andere aandoening.

De meest voorkomende aandoeningen waren voor:

  • 55% lichamelijk (o.a. spijsverteringsproblemen, bot – en spierafwijkingen)
  • 41% neurologisch (o.a. hoofdpijn, cerebrale parese)
  • 43% gekoppeld aan ontwikkelings– en psychische stoornissen (o.a. ADHD)

ADHD bleek bij kinderen met epilepsie 5 keer meer voor te komen dan bij kinderen zonder.

Mogelijke verklaring

Er zijn twee redenen die mogelijk verklaren waarom het percentage comorbiditeit bij kinderen met epilepsie zo hoog is. Ten eerste krijgen kinderen met epilepsie vaak medicatie die bijwerkingen met zich meebrengen. Deze kunnen vervolgens weer andere gezondheidsproblemen veroorzaken. Daarnaast kan een epilepsieaanval tijdelijke of blijvende letsel veroorzaken. Dit vergroot tevens de kans op een andere aandoening. Uit analyse blijkt dat bij een zeldzame of extreme vorm het risico hierop groter is.

Waardevolle bevindingen

Epilepsie kan naarmate een kind ouder wordt verdwijnen. Dit onderzoek wijst niet uit of de overige aandoeningen ook verminderen naarmate een kind ouder wordt. Desondanks noemt hoofdonderzoeker Richard Chin de bevindingen waardevol. Het sluit aan bij de gedachte van veel experts, dat de aandoening niet alleen een afwijking is die aanvallen veroorzaakt. Bij kinderen waar sprake is van comordibiteit zou het mogelijk kunnen zijn dat juist de andere aandoeningen de ziekte veroorzaken.

Bron: Pediatrics, Online.

Gerelateerde artikelen

Een team neurowetenschappers onder leiding van Carlos Fitzsimons van de Universiteit van Amsterdam heeft ontdekt dat je het brein kunt beschermen tegen achteruitgang door twee zogenoemde micro-RNA’s, die vrijkomen na…

Als iemand kort het bewustzijn verliest en daarbij schokkende bewegingen maakt, moet een arts voor het achterhalen van de oorzaak onder andere vertrouwen op het verhaal van een geschrokken ooggetuige.…

Bij Maarten (29) werd er op jonge leeftijd een aangeboren afwijking aan de haarvaten geconstateerd, waardoor hij zo’n vijf keer per jaar een epileptische aanval krijgt. Hij vertelt over zijn…

Bij epilepsie is er sprake van een onverwachtse, tijdelijke verstoring van signaaloverdracht in de hersenen. Hoe het precies ontstaat is nog niet bekend. Stukje bij beetje komt er meer inzicht…

Epilepsie is in 80 procent van de gevallen het gevolg van laaggradige tumoren, aanlegstoornissen van de hersenschors of sclerose (verharding) van de hippocampus (het hersengebied dat een belangrijke rol speelt…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.