Blijf op de hoogte

Alcohol verhoogt het risico op huidkanker

De consumptie van alcohol verhoogt het risico op plaveiselcelcarcinoom (PCC) van de huid. Dat blijkt uit een Amerikaanse studie van verschillende universiteiten en ziekenhuizen in Nutrition and Cancer.

Resultaat van onderzoek: 4518 gevallen van huidkanker

Voor het onderzoek gebruikten de wetenschappers 3 verschillende Amerikaanse cohorten, die opgericht waren in de jaren 80. Op verschillende momenten werden de meer dan 200.000 respondenten gevraagd naar hun alcoholinname en het type drank dat ze nuttigden. Vervolgens werden die cijfers naast de frequentie van het plaveiselcelcarcinoom gelegd; de onderzoekers detecteerden 4518 gevallen van huidkanker.

Hoe meer alcohol, hoe groter het risico

Daaruit bleek dat alcoholdrinkers een hoger risico hadden op PCC dan geheelonthouders. Bovendien was er sprake van een nette dosis-responsrelatie: hoe meer gebruik, hoe groter het risico. Het risico lag bij vrouwen hoger dan bij mannen, bij wie de toename van het aantal PCC’s pas significant werd bij de sterkste drinkers (> 20 g alcohol per dag). De Amerikanen berekenden dat elk extra glas dat iemand per dag gemiddeld drinkt (12,8 g) het risico op PCC met 22% verhoogt. Uiteindelijk is 2-3% van alle PCC’s te wijten aan alcohol.

Matige alcoholconsumptie

Het waarschijnlijke mechanisme is tweeledig. Allereerst is een van de afbraakproducten van ethanol, acetaldehyde, een carcinogeen. Daarnaast heeft alcohol een immuunsuppressieve werking, waardoor tumorvorming minder goed wordt onderdrukt door het lichaam. De onderzoekers stellen dat hun studie andermaal laat zien dat artsen hun patiënten moeten manen tot het matigen van alcoholconsumptie.

Bron. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Gerelateerde artikelen

Stadium III melanoom is een agressieve vorm van huidkanker die is uitgezaaid naar de lymfeklieren. Hoewel er individuele verschillen zijn tussen patiënten met stadium III melanoom, geldt voor de groep…

Nederland behoort wereldwijd tot de top vijf landen met het hoogste aantal gevallen van melanoom; begin 2018 waren het er ongeveer 45.600. In 2017 overleefden bijna 800 Nederlanders deze vorm…

Wanneer iemand te maken krijgt met (een verdenking van) melanoom, volgt veelal een multidisciplinair zorgpad gevuld met diagnostiek, doorverwijzingen en behandeling. Op de kwaliteit van die zorg mag men in…

Onderzoekers van VIB en KU Leuven hebben een belangrijke zwakke plek ontdekt van melanomen, een agressieve vorm van huidkanker. Ze zagen dat de molecule SAMMSON, een niet-coderend RNA dat voorkomt…

Sterfte door melanoom is groter bij mannen volgens nieuw onderzoek gebaseerd op gegevens van de World Health Organization (WHO). De analyse van 33 landen over de periode van 1985 tot…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.