Blijf op de hoogte

Ontstekingsremmer vermindert problematiek bij dialyse

Bij veel mensen die hun bloed laten zuiveren in een kunstnier ontstaat een probleem: het bloedvat waaruit het bloed wordt afgetapt, groeit dicht. In het onderzoek van ChunYu Wong werd ontdekt dat ontstekingsremmers dit wellicht kunnen voorkomen. Dat wordt nu in de kliniek getest.

Nierdialyse

Als de nieren niet meer functioneren en er geen donornier beschikbaar is, moet een patiënt het bloed een paar keer per week kunstmatig laten zuiveren. Dat gaat meestal via een kunstnier: het bloed gaat via een slangetje naar een apparaat dat er de afvalstoffen uithaalt en komt via een andere slang weer terug in de bloedbaan. Om het bloed makkelijk en snel te kunnen afvoeren, heeft de chirurg een fistel aangebracht in de onderarm. Dit gebeurt net boven de pols, door een ader door te knippen en aan te sluiten op een slagader. Zo stroomt het bloed vanuit de slagader rechtstreeks in de ader. In de omgeleide ader staat het bloed onder hoge druk en stroomt het dus snel.

Verstopping van de ader

Maar het gaat niet altijd goed: bij ruim de helft van de patiënten groeit de fistel binnen een jaar dicht, zodat een dotterbehandeling of een nieuwe operatie nodig is. “Waarom dit stukje ader zo vaak dichtgroeit, weten we niet precies”, zegt Wong. “In eerste instantie zet het vat uit onder invloed van de hogere bloeddoorstroming, en dat is de bedoeling. Maar vervolgens groeien vaak cellen vanuit de vaatwand naar binnen en die verstoppen het vat. Voor dat probleem hebben wij nu als eerste een mogelijke oplossing te pakken.”

Ontstekingsremmer

Hoewel onderzoekers niet precies begrijpen waarom een fistel vaak dichtgroeit, vermoeden ze wel dat ontstekingen daar een rol bij spelen. Die kunnen ontstaan door de operatie of ze kunnen een gevolg zijn van de nierziekte. Wong hoopte dat een fistel beter blijft werken, als hij die ontstekingen kan bestrijden. En dat lukte, althans in proefdieren waarin hij een fistel had aangebracht. Als hij een ontstekingsremmer toediende, bleef zo’n fistel inderdaad beter open.

Starten met klinisch onderzoek

“Het resultaat ziet er zo goed uit, dat artsen nu in het LUMC en andere ziekenhuizen in de omgeving in een pilot gaan onderzoeken of het bij patiënten ook werkt”, zegt Wong. “Dat zou prachtig zijn. Wereldwijd zijn er twee miljoen mensen die op een kunstnier zijn aangewezen, dus heel veel mensen zouden ermee geholpen zijn als we kunnen voorkomen dat een fistel dichtgroeit.” Zelf is hij niet betrokken bij de klinische toepassing: hij is nu in opleiding tot vaatchirurg.

Bron: LUMC

Gerelateerde artikelen

De darm verteert, de nier reageert: onze nieren voelen aan wanneer ze harder moeten werken. Wanneer de darm meer afvalstoffen produceert, zetten de nieren de uitscheiding een tandje hoger. Dat…

In de afgelopen dertig jaar is de levensduur van een getransplanteerde nier sterk verbeterd: tussen 1986 en 1995 functioneerde 75% van de getransplanteerde nieren na vijf jaar nog steeds. In…

Het is tijd voor een constructieve verandering in het beleid rondom nierzorg. Cijfers uit het recent gepubliceerde rapport van de International Society of Nephrology (ISN) laten zien dat het aantal…

De noodzakelijke niertransplantatie voor Urwin Potmis bracht veel spanning in zijn doorgaans hechte familie. Zijn appèl op zijn broer en zussen stuitte op principiële bezwaren en onbegrip. Het Nierteam kon…

Onderzoekers van het UMC Utrecht en UMC Groningen hebben ontdekt dat nefronoftise, een zeldzame erfelijke nierziekte, niet alleen een kinderziekte is maar ook bij volwassenen voorkomt. In de studie onder…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.