Blijf op de hoogte

Nederlanders zitten veel

Nederlanders brengen dagelijks gemiddeld 8,7 uur zittend door. Jongeren (12 tot 20 jaar) scoren het hoogst met gemiddeld 10,4 uur per dag. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van de Leefstijlmonitor 2015. In dit onderzoek schatten respondenten zelf in hoelang ze gemiddeld zitten tijdens werk, school of studie, vervoer of vrije tijd.

Zitgedrag verschilt per leeftijd

Kinderen van 4 tot 12 jaar zitten het minst, gemiddeld 7,3 uur per dag; jongeren dagelijks gemiddeld drie uur meer. Activiteiten die een belangrijke bijdrage leveren aan deze hoge score zijn de les, huiswerk maken, computeren of tabletgebruik. In het weekend brengen de meeste Nederlanders gemiddeld minder uren zittend door dan doordeweeks. Dit geldt echter niet voor de ouderen. Het aantal uren dat zij op een weekenddag of een doordeweekse dag zitten is ongeveer gelijk.

Het verschil tussen lager en hoger opgeleiden

Van de mensen van 25 jaar en ouder brengen lager opgeleiden dagelijks gemiddeld 2 uur minder zittend door dan de hoger opgeleiden. De lager opgeleiden zitten gemiddeld 7,6 uur ten opzichte van 9,5 uur bij hoger opgeleiden. Dit verschil is vooral zichtbaar op doordeweekse dagen. Hoger opgeleiden zitten dan gemiddeld 10,1 uur en lager opgeleiden 7,7 uur. Het soort werk dat wordt verricht speelt hier uiteraard met name een rol. Op weekenddagen is het aantal zituren bij lager- en hoger opgeleiden nagenoeg vergelijkbaar, zo rond de 8 uur.

Risicofactoren bij langdurig zitten

Te lang zitten heeft risico’s voor de gezondheid. Er zijn aanwijzingen dat het kan leiden tot bijvoorbeeld overgewicht, type 2 diabetes en vervroegde sterfte; ook als mensen wel voldoende sporten of bewegen. Ruim de helft van de Nederlanders van 12 jaar en ouder voldoet aan de huidige beweegnorm.

De Kernindicatoren Sport en Bewegen zijn benoemd door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de stand van zaken op dit terrein duurzaam in de tijd te kunnen volgen. Zitgedrag is een van de twintig kernindicatoren.

Bron: RIVM.

Gerelateerde artikelen

Nederland is een land waar veel gefietst wordt en dat is niet zonder reden. Het weer is mild en er zijn geen heuvels. Maar het is ook nog eens heel…

Hardlopen is razend populair. Maar wat helpt om mensen te stimuleren de sport te (blijven) beoefenen. Uit een nieuwe publicatie van onder andere Ineke Deelen blijkt dit een levendige en…

Niet roken, geen hoge bloeddruk of overgewicht hebben, zijn allemaal factoren die ervoor kunnen dat je ongeveer zes jaar langer leeft en gemiddeld pas negen jaar later ziek wordt dan…

Bewegen en gezond eten dragen bij aan prettige oude dag. Maar er is meer, want een stevig sociaal netwerk is minstens zo belangrijk. Aan de balie bij het verhuurbedrijf op…

Er worden veelbelovende resultaten geboekt met het inzetten van leefstijl tegen bepaalde ziektes. Toch is het niet altijd makkelijk om zowel patiënten als huisartsen te overtuigen van de toegevoegde waarde,…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.