Nieuw onderzoek suggereert dat het risico op hart- en vaatziekten 23% hoger ligt bij mensen die ooit galstenen hebben gehad.

Galstenen zijn harde deeltjes die zich vormen in de galblaas. In veel gevallen kunnen ze geen kwaad. Maar wanneer een galsteen de doorstroming van galvloeistof verhindert kunnen klachten ontstaan.

Vaatziektenrisico bij galstenen

De onderzoekers analyseerden data uit eerdere studies. Eén dataset bestond uit ongeveer 270.000 personen. De andere uit ruim 900.000. Alle onderzochte deelnemers hadden geen geschiedenis van vaatziekten of kanker.
Uit de bevindingen kwam het volgende naar voren:

  • In het algemeen is de kans op hart- en vaatziekten bij volwassenen 23%.
  • Vrouwen hebben 33% meer risico.
  • Mannen hebben 11% meer risico.

Waarom werken galstenen risicoverhogend?

Onderzoeker Qi gaf als mogelijke verklaring dat veranderingen in de microbiota van het darmkanaal een rol kunnen spelen. Galstenen kunnen ervoor zorgen dat de balans van microben in dit kanaal verstoord raakt. Volgens eerder onderzoek kan zo’n verstoring risicoverhogend werken.
Los van deze theoretische verklaring zeggen experts dat galstenen misschien ook kunnen zorgen voor chronische lage-graadontstekingen. Deze houden ook een verband met vaatziekten.

Waar kan op gelet worden?

De onderzoekers zeggen dat de resultaten er in ieder geval op duiden dat er een verband is tussen het maag-darm- en cardiovasculaire stelsel. Het maag-darmstelstel zorgt voor de opname en vertering van voedingstoffen in het lichaam. Het cardiovasculaire stelsel (bloedvatenstelsel) zorgt voor bloedcirculatie door het lichaam. Voor beide stelsels geldt dat obesitas en cholesterol risicofactoren zijn voor galstenen.

Wetenschappers en experts zeggen dat het daarom belangrijk is om deze te voorkomen. Voor mensen met een familiegeschiedenis is dit wellicht lastiger omdat bij hun een genetische factor kan meespelen. Eveneens hebben vrouwen een hoger risico omdat zij vaker kampen met de aandoening.

Bron: Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology