Sterfte door melanoom is groter bij mannen volgens nieuw onderzoek gebaseerd op gegevens van de World Health Organization (WHO). De analyse van 33 landen over de periode van 1985 tot 2015 laat zien dat het algehele sterftecijfer in de meeste landen stijgt, afgezien van een slechts een paar landen waar het stabiel is of afneemt.

Sterftecijfer huidkanker

In alle 33 landen was het sterftecijfer voor melanoom hoger voor mannen dan voor vrouwen.
Melanoom is de dodelijkste variant van huidkanker. Tussen 2013 en 2015 hadden de volgende landen het hoogste driejaarsgemiddelde:

  • Australië (5,72 doden door melanoom voor elke 100.000 mannen en 2,53 per 100.000 vrouwen)
  • Slovenië (3,86 per 100.000 voor mannen en 2,58 bij vrouwen)

In Nederland overlijden jaarlijks ongeveer 900 mensen aan melanoom. En het aantal nieuwe melanoompatiënten stijgt al jaren.

Mannen minder bewust

Er is meer onderzoek nodig om inzicht te krijgen in factoren die ten grondslag liggen aan deze trend, volgens hoofdauteur van het onderzoek Dr. Dorothy Yang van de Royal Free London NHS Foundation Trust.

Volgens Yang is er bewijs dat mannen minder geneigd zijn zichzelf tegen de zon te beschermen of zich bezig te houden met bewustwordings- en preventiecampagnes voor huidkanker. Hieraan voegt ze toe dat er ook voortdurend onderzoek wordt gedaan naar biologische factoren die ten grondslag liggen aan het verschil in sterfte tussen mannen en vrouwen.

Grootste risicofactor

De belangrijkste risicofactor voor melanoom is nog altijd overmatige blootstelling aan ultraviolette straling, hetzij door blootstelling aan de zon of door zonnebaden. Yang: “Ondanks de inspanningen van de volksgezondheidinstanties in de verschillende landen om het bewustzijn van melanoom te bevorderen en verstandig gedrag aan te moedigen, is de incidentie van melanoom de afgelopen decennia toegenomen.”

Nauwkeuriger diagnosticeren

Wat is er dan nodig? De onderzoekers zeggen dat effectieve strategieën nodig zijn om patiënten nauwkeurig te diagnosticeren en op die wijze betere successen te boeken in de behandeling van melanoom. De voorlopige resultaten worden gepresenteerd op de jaarlijkse conferentie van het National Cancer Research Institute (NCRI) van het Verenigd Koninkrijk.