Een sterke beroepsgroep is essentieel om te komen tot hoog kwalitatieve dementiezorg. Dit wordt ook onderschreven door de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), beleidsmakers, patiëntenorganisaties en onderzoekers. Bernadette Willemse richtte zich met haar onderzoek dan ook op de vraag wat bijdraagt aan goed toegeruste medewerkers in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie. Zij pleit voor een brede aanpak voor het versterken van medewerkers.

Ruimte voor zelfregie van werknemers

In deze aanpak is het volgens Willemse allereerst nodig om de hiërarchische aard van de verpleeghuiszorg te beperken. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor medewerkers om hun eigen werk in te delen. Dit is zeker van belang gezien de hoge werkdruk die medewerkers kunnen ervaren. Haar onderzoek laat zien dat medewerkers beter in staat zijn met werkdruk om te gaan als zij meer autonomie hebben. Ook zijn investeringen nodig in de leidinggevenden in de verpleeghuiszorg. Het is van belang dat zij medewerkers de ruimte geven om zelf beslissingen te nemen in hun werk, maar tegelijkertijd hen ook steunen. Daarbij is aandacht nodig voor;

  • de manier waarop de zorg georganiseerd is
  • wat de invloed van zorg is op de werkomstandigheden van medewerkers om een hoge belasting van medewerkers zoveel mogelijk te voorkomen

Is de organisatie van zorg bijvoorbeeld nog erg grootschalig en taakgericht of is deze kleinschalig en volgt deze de behoeftes van de bewoners? Willemse: “Bovendien is training en coaching van zorgmedewerkers gericht op een persoonsgerichte benadering van mensen met dementie nodig.” Willemse roept opleiders dan ook op om hier meer aandacht aan te besteden in de opleidingen voor verzorgenden en verpleegkundigen.

Meer aandacht voor persoonsgerichte zorg vraagt om sterke beroepsgroep

Willemse probeert met haar onderzoek inzicht te krijgen in factoren die bijdragen aan een sterke beroepsgroep in deze sector. Hierbij wordt gelet op de uitdagingen waar de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie voor staat. “En dat is nodig”, zegt Willemse. De verwachtingen die wij hebben van medewerkers veranderen nu er steeds meer aandacht komt voor een persoonsgerichte benadering van zorg en ondersteuning. In plaats dat zorgmedewerkers de taken uitvoeren die de organisatie van hen vraagt, bieden zij zorg die afgestemd is op de bewoners waarvoor zij zorgen. Hierbij proberen zij steeds meer te letten om de wereld vanuit het perspectief van de bewoners te bezien.

Relatie tussen bewoners en zorgmedewerkers

Willemse onderzocht hoe de volgende factoren van invloed zijn op het welbevinden van medewerkers en bewoners en de kwaliteit van zorg;

  • de werkomstandigheden, denk hierbij aan werkdruk
  • autonomie
  • sociale steun op de werkvloer
  • hoe persoonsgericht zij met mensen met dementie omgaan

Dit deed zij op basis van de Monitor Woonvormen Dementie, een studie van het Trimbos-instituut. Ook keek zij of een meer persoonsgerichte en huiselijke manier van zorg, samengaat met een gezondere werkomgeving voor medewerkers. In deze benadering staat de relatie tussen bewoners en zorgmedewerkers alsmede hun interacties centraal.

Bron: Vrije Universiteit