Wie stelt de diagnose CHZ (Coronaire Hartziekten) of coronair lijden? En hoe gaat dat in z’n werk? Cardioloog dr. Vincent Hagens (Ommelander Ziekenhuis Groningen) geeft antwoord op deze vragen.

Door wie wordt de diagnose Coronaire Hartziekte (CHZ), of coronair vaatlijden gesteld?

“De meeste patiënten komen allereerst met klachten bij de huisarts, die hen doorverwijst naar een cardioloog. De cardioloog is dan ook degene die de diagnose stelt.”

Welke onderzoeken heeft de cardioloog tot zijn of haar beschikking?

Afhankelijk van het risico dat een patiënt heeft, doe je bepaalde tests. Bijna altijd is dat een ECG (elektrocardiogram). En een echografie om te zien of bepaalde delen van het hart minder goed werken. Een fietstest is goed om te zien of de patiënt bij inspanning zuurstoftekort heeft. In tweede instantie kun je een CT-scan maken van de coronairvaten, waarbij je kunt meten hoeveel kalk er in de coronaire vaten zit. Dat geeft de kalkscore, die ook weer iets zegt over de toestand van de coronaire vaten. De bloedvaten worden ook met contrast afgebeeld en zo zijn vernauwingen te zien. Ook kunnen we een angiogram maken, waarbij je een contrastmiddel via een katheter in de vaten rondom het hart spuit en zo een goed beeld krijgt van de bloedvaten.”

Wordt tegenwoordig ook MRI gebruikt?

“Dat kan, maar is nog niet heel gebruikelijk. De gouden standaard voor coronair lijden is de angiografie, dus de hartkatheterisatie. Dankzij die röntgenbeelden kun je precies zien hoe de vaten lopen en waar het vernauwd is. Met MRI kun je wel goed zien of er gebieden in de hartspier zijn waar een zuurstoftekort is. Dit kan dan een aanwijzing zijn dat er een vernauwing in de kransslagaders aanwezig is.”

Waarom wordt een CT-scan of angiografie niet bij iedereen gedaan?

“Je maakt altijd een afweging. Het is nu eenmaal zo dat je niet voor iedereen de Rolls Royce uit de kast kunt halen, want dan stokt het systeem. Dus je moet altijd afwegen en de symptomen en risicofactoren goed bekijken voor de juiste diagnostiek. Bij aanhoudende klachten of bijvoorbeeld een onduidelijke uitslag, of zoals wij zeggen: inconclusieve uitslag, kun je de diagnostiek verder uitbreiden.”

Wordt het bloed ook onderzocht?

“Dat klopt. Daarbij wordt ook gekeken naar het cholesterol, maar bijvoorbeeld ook naar de mogelijkheid voor bloedarmoede. Meestal gebeurt dit al bij de huisarts om te kijken of er wellicht een andere oorzaak voor de klachten is.”

Een ECG wordt tegenwoordig ook veel in de huisartspraktijk gedaan.

“Inderdaad. Maar dit is een beetje tricky. Een ECG kan namelijk volkomen normaal zijn, terwijl er toch sprake is van ernstig coronair lijden. Een ECG zegt iets over de toestand in rust, dus een normaal ECG sluit coronair lijden niet uit.”

Dit artikel is financieel mogelijk gemaakt door Bayer. De hierin besproken meningen en ervaringen zijn afkomstig van de geïnterviewde personen, Bayer heeft geen invloed op de inhoud gehad.