Blijf op de hoogte

Leidt insomnia tot een ongezond hart?

Chronische slapeloosheid kan zijn stempel op het cardiovasculaire systeem drukken. Dit suggereert onderzoek naar insomnia en hart- en vaatziektes dat in de European Journal of Preventive Cardiology gepubliceerd is.

Onderzoek naar insomnia en hart- en vaatziektes

Slecht nieuws voor mensen die de hele nacht liggen te woelen en draaien in bed: insomnia wordt aan een hoger risico op hartaanvallen en beroertes gelinkt. “We ondervonden dat moeilijkheden met in slaap komen geassocieerd wordt met een 27 procent hoger risico op hart- en vaatziektes en beroertes. Dit was 11 procent bij problemen met doorslapen en 18 procent bij het missen van de herstellende slaap,” zegt onderzoeker Qiao He van de China Medical University. De onderzoekers analyseerden 15 studies met bijna 161.000 deelnemers. Ze keken hierbij op verschillende manieren naar de potentïele verbanden tussen insomnia en hart- en vaatziektes.

De reden achter deze link is nog onbekend en het onderzoek kon geen causaal verband aantonen. Maar het onderzoeksteam wijst wel op de noodzaak van het probleem. “In de moderne samenleving klagen steeds meer mensen over insomnia,” stelt He. Het bewijs voor de schadelijke effecten van slapeloosheid op de gezondheid stapelt zich de laatste jaren op. “Voorgaande onderzoeken hebben aangetoond dat insomnia de stofwisseling en het hormoonstelsel aan kunnen tasten, het zenuwstelsel kan activeren en de bloeddruk verhoogt.” Daarnaast kan het ook een stijging van de niveaus van ontsteking-gerelateerde eiwitten veroorzaken. Dit zijn allemaal risicofactoren voor hartaanvallen en beroertes.

Lees ook: Overgang en slapeloosheid versnellen ouderdom

Andere bevindingen

Het risico op hartaanvallen en beroertes door insomnia is waarschijnlijk groter voor vrouwen. Maar deze bevinding is niet statistisch significant volgens He en zijn team. “We weten dat vrouwen meer vatbaar zijn voor insomnia door verschillen in genetica, geslachtshormonen, stress en de reactie op stress. Het is om die reden verstandig om meer aandacht te besteden aan de slaapgezondheid van vrouwen.”

Gezondheidsvoorlichting is dus nodig om het bewustzijn van mensen te verhogen over insomniasymptomen en de mogelijke risico’s die het met zich mee kan brengen. Mensen met slaapproblemen moeten zo aangemoedigd worden om hulp te zoeken om de mogelijke negatieve effecten op hun gezondheid te beperken.

Gerelateerde artikelen

Langdurige blootstelling aan hoge bloeddruk verhoogt het risico op hartklepaandoeningen. Onderzoekers van de universiteit van Oxford drukken daarom op het hart tijdig stappen te ondernemen om de bloeddruk stabiel te…

Een lichtpuntje om de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie (PAH) te verbeteren. Onderzoekers aan de universiteit van Oxford schrijven in een publicatie in PNAS dat ijzertekort de bloedvoorziening – met…

Bij coronair vaatlijden is er sprake van vernauwing of blokkade van de kransslagaders. Het is belangrijk om op tijd de signalen te herkennen en sterk in te zetten op preventie.…

Etalagebenen, een uiting van perifeer arterieel vaatlijden (PAV), zijn met begeleide looptherapie, levensstijlaanpassingen en medicatie in de meeste gevallen goed te verhelpen. Toch mag de ernst van de aandoening niet…

Je kunt met een gerust hart (blijven) genieten van melk, yoghurt, kaas en boter. Een onderzoeksteam van de University of Texas Health Science Center (UTHealth) concludeert namelijk dat de vetten…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.