Uit eerder onderzoek bleek dat vrouwen die na de menopauze langdurige hormoon vervangende therapie (HVT) ondergingen minder kans maakten op Alzheimer. Maar bij nader inzien zijn de resultaten toch niet overtuigend genoeg.

Onderzoek naar dementie

Een nieuwer onderzoek naar dementie resulteert in een conflicterende uitkomst. Bij sommige testpersonen werden er namelijk geen cognitieve voordelen waargenomen, terwijl dat bij enkele testpersonen met chirurgische menopauze (de overgang die optreedt na chirurgische verwijdering van de eierstokken) wel degelijk het geval was. Ook bleek uit andere onderzoeken de aanvang van de hormoontherapie een belangrijke rol te spelen bij het voorkomen van de chronische hersenaandoening. Bij de vrouwen die meteen na de menopauze met de behandeling begonnen, werden er namelijk minder gevallen van Alzheimer geconstateerd.

De nieuwe bevindingen zijn gebaseerd op een onderzoek naar 8000 Finse vrouwen tussen de 47 en 56 jaar, dat in 1989 begonnen is. Om de paar jaar brachten ze verslag uit over hun hormoongebruik, wat voor de onderzoekers in 1995 beschikbaar kwam. Er was geen correlatie tussen de hormoontherapie en een verminderde kans op dementie, behalve bij de testpersonen die al langer dan 10 jaar in behandeling waren.

Blik op de toekomst

Er is nog te weinig onderzoek gedaan om een reëel beeld te kunnen schetsen. Julie Dumas, een hoofddocente psychiatrie aan de Universiteit van Vermont, verwacht dat het nog minstens een decennium duurt voordat er genoeg data vrij is gekomen om meer duidelijkheid te kunnen verschaffen. Daarbij is het door de aard van de ziekte erg lastig om zo’n onderzoek goed uit te voeren, aangezien mensen met Alzheimer wegens geheugenproblemen geen accuraat verslag kunnen doen van hun hormoongebruik.

Er is dus nog veel onduidelijkheid op dit gebied, behalve dat de behandeling wel overgangssymptomen als opvliegers en vaginale droogheid bij relatief jonge vrouwen kan verlichten. Helaas is er tot dusver nog geen sluitend antwoord of hormoontherapie ook als preventiemiddel voor dementie ingezet kan worden.

Bron: NAMS