Hypofosfatemie

XLH – Grote impact op kleine kinderen

X-gebonden hypofosfatemie (XLH) is een zeldzame botaandoening die al op jonge leeftijd klachten kan geven. De meest kenmerkende symptomen zijn een groeiachterstand, kromme benen, vermoeidheid en een waggelend looppatroon. Niet veel kinderen hebben de zeldzame botziekte, maar de impact op de kwaliteit van leven is groot. Om de zorg voor